Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati 146 kandidaati

Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati tänavu 146 kandidaati, kelle  hulgast valitakse välja parimad kaheteistkümnes kategoorias. Konkurss on  aastatega populaarsust kogunud, kokku laekus seekord ligi 250 tunnustamise  ettepanekut, teatas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant.

Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi sõnul on noortevaldkonna tegijate tunnustuskonkursi eesmärk tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda arendanud inimesi ja organisatsioone ning väärtustada ühiskonnas noorsootöötajate, noorsootööasutuste ning organisatsioonide rolli noorte arengu toetajatena. “Noortevaldkonnale ühiskonnas pööratav tähelepanu ja tunnustus on küll kasvamas, kuid palju tööd on veel ees,” ütles Ojakivi.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer märkis, et noorsootöö loob tingimused noore inimese mitmekülgseks arenguks ja seetõttu on noorsootöötaja roll noore elus vähemalt sama suur kui õpetajal. “Noorsootööd tuleb hinnata ja väärtustada, sest selles osalemisesse investeerivad noored oma kõige väärtuslikuma vara – aja,” ütles Schlümmer. “Seda investeeringut aitavad suunata noorsootöötajad, olgu siis noortekeskuses, huviringis või -koolis, malevas või mujal, kes omakorda on tihedas koostöös kohaliku omavalitsuse ja riigiga.”

Tunnustuskonkurss toimub sel aastal 12. korda. Tänavune konkurss soodustas kogukondades omavahelist koostööd, sest tunnustuskomisjon võtab hindamisele ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt kahel korral.

Sarnaselt eelmise aastaga esitati kõige rohkem kandidaate aasta  noorsootöötaja kategoorias, kus nominentide arv on 29. Palju kandidaate  esitati ka kategooriates pikaajaline panus noortevaldkonda (23) ning aasta  osaluskogu ja õpilasesindus (15).

Ülevaade kõigist esitatud kandidaatidest on Eesti Noorsootöö Keskuse  kodulehel https://www.entk.ee/2017-aasta-kandidaadid.

Kandidaate, keda on esitatud vähemalt kahel korral, hindab valdkonna  ekspertidest ja noorte esindajatest koosnev tunnustuskomisjon, kes teeb  haridus- ja teadusministrile tunnustamiseks ettepanekud. Laureaadid  kuulutatakse välja järgmise aasta jaanuaris pidulikul tunnustussündmusel.

Tunnustusauhinnad antakse välja 12 kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing või -organisatsioon, aasta osaluskogu ja õpilasesindus, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noorsootööühing, aasta toetaja noorsootöös, aasta tegu noorsootöös, pikaajaline panus noortevaldkonda. Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldab Eesti Noorsootöö Keskus
koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Vooremaa