Neanurmest leiti 45 mm mürsk

Päästeameti lõuna päästekeskus pressiesindaja teatel tehti 30. juunil kahjutuks Jõgeva

maakonnast Põltsamaa vallast Neanurme külast aiatöödel leitud 45 mm mürsk.

Vooremaa