Nakkusohtliku inimese võib edaspidi allutada sunniviisilisele ravile

Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, mille jõustumisel on edaspidi võimalik ravist kõrvale hoidvatele ohtlikke nakkushaigusi põdevatele inimestele kohaldada tahtest olenematut ravi, teatas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja. Kehtivas õiguskorras on olnud olukord, kus teadaolevalt eriti ohtlikku nakkushaigust põdev patsient tervishoiutöötaja vaateväljast kaob, reguleerimata.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse ning toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuga reguleeritakse tervishoiuteenuse osutaja ja politsei vahelist infovahetust teistele ohtliku, ravist keeldunud või selle pooleli jätnud nakkushaige ravi korraldamisel. Kui sellise inimese asukoht on teadmata, siis saab politsei abil tema asukoha välja selgitada, et rakendada sunniviisilist ravi.

Nakkusohtlikud patsiendid, kes ei ole enda ravimisest huvitatud ning ohustavad teiste inimeste elu ja tervist, on tihti sõltuvushäiretega inimesed. Seni on aastatel 2004 – 2013 tahtest olenematut ravi kohaldatud 144 tuberkuloosihaige suhtes. Tuberkuloosihaigete ravile suunamise peamiseks põhjuseks on alkoholisõltuvus ning haigeid ravitakse SA Viljandi Haigla Jämejala kliinikus.
Vooremaa