Mustvee valla raamatukogude töö korraldatakse ümber

Mustvee vallavolikogu istungil arutati eelnõu valla raamatukogude  töö ümberkorraldamisest. Alates 1. jaanuarist 2019 liidetakse Mustvee linnaraamatukogule Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Piilsi, Raja, Saare ja Voore raamatukogu. Uueks nimeks saab Mustvee raamatukogu.

Mustvee vallavolikogu otsus langetati tulenevalt vajadusest optimeerida valla raamatukogude juhtimist, parandada teavikute komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja teeninduse kvaliteeti.

Eelnõu võeti vastu viieteistkümne poolthäälega, vastu oli üks ja erapooletuid kaks.

VOOREMAA