Märgake meie looduse haruldusi – kaitsealuseid liike

Eesti Looduseuurijate Selts ja keskkonnaagentuur kutsuvad üles otsima ja märkama kaitsealuseid liike ning leide Loodusvaatluste andmebaasi sisestama, teatas loodusvaatluste andmebaasi projektijuht. Loodusvaatluste kampaania eesmärk on saada infot nende liikide kohta, kelle levikuandmed on seni olnud puudulikud.

Tänavune loodusvaatluste andmebaasi vaatlusperiood kestab 18. maist kuni 31. oktoobrini. Selle aja jooksul ootame loodusesõpradelt fotodega varustatud vaatlusi 18 kaitsealuse liigi kohta. Need liigid on saarmas, kasetriibik, pähklinäpp, lagrits, tait, koldvint, kuld-soverbiell, roosa riisikas, kährikseen, kärbesõis, alssosi, laiujur, talukimalane, nõmme-tähniksinitiib, vaskuss, pikk lõhnasamblik, rant-tünnsamblik, sinisammal. 

Nende vahel, kes on vaatlusperioodil loodusvaatluste andmebaasi sisestanud vaatlusi vähemalt kahe eespool loetletud liigi kohta, loositakse välja ka auhindu. Loodusvaatluste võistlust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programm.
Täpsemalt saab vaatlusperioodi ja valikus olevate liikide kohta lugeda andmebaasi kodulehelt http://loodusvaatlused.eelis.ee
Vooremaa