Männikärsaka tõrjumine on hädavajalik

Seoses tavatult põuase kevadega on on üle Eesti täheldatud erakordselt suuri männikärsaka kahjustusi istutatud okaspuu kultuurides, teatas erametsaliit. Eesti Erametsaliit kutsub kõiki metsaomanikke üles, kes sel kevadel ning eelmisel sügisel kuuse ja männkultuure rajasid, neid üle vaatama, et tuvastada männikärsaka kahjustusi. Samuti tasuks kontrollida, eelmise aasta kevadel istutatud kultuurid, kuna ka nendes on kahjustusi esinenud.

Männikärsakad koorivad väikeste puude tüvel koort ning enamasti teevad seda laiguti. Suurema esinemise korral võivad nad koorida aga tüved tervenisti paljaks, mille tagajärjel taimed hukkuvad. Nii võivad kärsakad hävitada metsakultuuri täielikult. Väiksema asurkonna puhul võivad kahjustused puudel ajapikku kaduda ning vaiguga armistuda. Tihti jäävad kahjustatud puud tervetele alla ning nende kasv on pärsitud.

Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimehe ja metsaomanikuTaavi Ehrpaisi sõnul ei ole ta nii hullu kärsakakahjustust veel kohanud, kui sel kevadel. “Kõige kurvem on see, et kärsaka kahjutusi ei esine mitte ainult värsketel kultuuridel, vaid ka kultuurides, mis on istutatud kaks kuni kolm aastat tagasi, kus eelnevalt kärsakakahjustusi esinenud pole. Need langid, kuhu on
istutatud avatud juurekavaga või pott-põld-taimed ehk suurema tüve läbimõõduga taimed, on lootust, et need ellu jäävad. Kindlasti soovitan kõigil metsaomanikel oma okaspuukultuurid üle vaadata, et selgeks teha, kui suured kahjustused on. Ulatusliku kahjustuse korral on abi pritsimisest taimekaitsevahenditega, kuid paraku see ei välista kahjustuste jätkumist
mõne aja möödumisel.”

Eesti Erametsaliit soovitab kahjustuste esinemise korral tegeleda kärsakatõrjega. Väiksematel aladel aitab ka kärskakate mehaaniline korjemetsaistutusaladelt. Suuremate alade puhul on ainuke tõhus viis pritsimine taimekaitsevahenditega. Metsas kasutada lubatud taimekaitsevahendite nimekirja leiate
<http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=132&sub2=242&sub3=728%20>

Lisainfot kärsakakahjustuste ära tundmiseks ning abi tõrjemeetmete valimiseks soovitame küsida kohalikest metsaühistutest ning metsakonsulentidelt. Ühistute ning konsulentide kontaktid leiate www.eramets.ee portaalist.
Vooremaa