Lõppes Eesti-Läti ühisprojekt

Käesoleva aasta juunis jõuab lõpule Eesti-Läti piiriülese koostöövõimekuse arendusprojekt JATE (Building Cross-border Capacity to Perform Joint Activities in Tough Environment), teatas päästeameti lõuna päästekeskuse pressiesindaja.

Projekti kaudu otsivad Läti Riiklik tuletõrje- ja päästeteenistus ning Eesti Päästeamet võimalusi naaberriikide äärealadel juhtuvate päästesündmustele esmase reageerimisvõimekuse parandamiseks. Projekti eesmärk on arendada Läti ja Eesti päästjate ning juhtimistasandi koostööd ühise päästejõuna tegutsemiseks, et vähendada reageerimisaega piirkondadesse, kuhu juurdepääs on raskendatud ja puuduvad tulekustutamiseks vajalikud veevarud. Piirialadel on peamisteks koostööd nõudvateks juhtumiteks metsatulekahjud, kulupõlengud, maastikutulekahjud ja turbaväljade põlengud. Eesti ja Läti päästetöötajatele viidi läbi mitmeid ühiseid juhtimis- ja staabikoolitusi, koostööõppusi ja treeningharjutusi, et osata paremini tegutseda piiriülestel õnnetusjuhtumitel. Viimane suur ühisõppus toimus 27.-28. mail Valgamaal, kui mängiti läbi metsa ja maastiku tulekahju raskesti ligipääsetaval territooriumil.

19 kuud kestva JATE projekti eelarve oli 3,047 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 1,199 miljonit eurot. Projekti kaudu sai Eesti kaks mootorpumpa ROSENBAUER FOX maksumusega 36.000 eurot ning ühe suure tootlikkusega pumba Godwin CD160M haagisel (71 634 eurot) koos imi- ja survevoolikutega. Projekti raames soetatud varustuse toel tekkis võimekus moodustada raskesti ligipääsetavates piirkondades kuni viie kilomeetri ulatuses voolikuliine. Soetatud kaasaaegne päästevarustus tõstab päästjate valmisolekut ning vähendab õnnetustele ja hädaolukordadele kuluvat reageerimise aega, misläbi vähenevad võimalikud kahjud ning suureneb turvalisus piirialadel. Valka päästjatele ehitati projekti toetusel uus päästedepoo.

Projekt lõppes 9. juunil Valmieras toimunud lõpukonverentsiga, kus tehti kokkuvõtted ning tänati partnereid. Kuigi projekt selleks korraks lõppes, on see olnud suurepärase koostöö algus. Seminaril sõna võtnud Lõuna päästekeskuse juhi Margo Klaose sõnul saame me selliste piiriüleste projektidega olla eeskujuks teistele Euroopa riikidele. 10. juunil avati pidulikult Valka päästehoone. Sõnavõttudes rõhutati, et tehnikast ja hoonetest olulisem on see, et suurenenud on nii Valga, Valka kui ka ümberkaudsete elanike turvalisus. „Projekti käigus võis korduvalt kogeda, et keeleerinevustest olenemata on võimalik edukalt tegutseda ühise eesmärgi nimel,“ ütles oma tervituskõnes Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Tuli ei tunne riigipiire ning hea on teada, et igal ajal võivad Eesti päästjad abi saamiseks pöörduda Läti kolleegide poole,“ nentis Tammearu.
JATE projekti toetas Eesti-Läti programm (www.estlat.eu), mis viiakse ellu vastavalt Euroopa territoriaalse koostöö põhimõtetele ning see toetab piiriülest koostööd. Eesti-Läti programm toetab projekte, mis edendavad piirialade (Lätis Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regiooni ning Eestis Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonna) omavahelist koostööd. Eesti-Läti programmi finantseerivad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Läti Vabariik ja Eesti Vabariik. Rohkem infot leiab http://www.estlat.eu/supported-projects/?project=65 .

Vooremaa