Läheneb ühinemisläbirääkimiste alustamise tähtaeg

Riigihalduse minister Arto Aas saatis omavalitsustele meeldetuletuse, et 1. oktoober 2016 on haldusreformi seaduse ajakavas hiliseim omavalitsuste läbirääkimiste alustamise aeg. Senised ühinemised on näidanud, et hiljem oleks vähese aja tõttu väga raske ühinemismenetlus korrektselt läbi viia ja taotlus 1. jaanuariks 2017 esitada., teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

“Enamikus piirkondades on läbirääkimised omavalitsuste vahel aktiivselt käimas. Aga on kohti, mis teevad veel muret,” ütles riigihalduse minister Arto Aas. “On viimane aeg leida endale partner, kellega lõpuni minna, et moodustuks vähemalt 5000 või ka 11 000 elanikuga omavalitsus. Seadusega seatud omavalitsuse soovituslik suurus annab eelise saada toetust ka erinevatele regionaalinvesteeringutele,” lisas minister.

Aasta lõpuni jäänud ajaga peavad omavalitsused valmistama ette ühinemislepingu ja avalikustama selle elanikele vähemalt kolmeks nädalaks. Tuleb läbi viia veel ka elanike arvamuse väljaselgitamine ning korraldada kogu ühinemisprotsessi avalikustamine elanikele.

Riigihalduse minister juhtis oma kirjaga veel tähelepanu, et arvestades kohustuslike ühinemisläbirääkimiste käigus tehtavate toimingutega ning nende ajamahukusega, peaksid mitmetes ühinemisläbirääkimistes osalevad volikogud otsustama ühe konkreetse suuna kasuks hiljemalt käesoleva aasta 1. oktoobriks. Vastasel juhul ei pruugi olla võimalik ühinemise taotluse esitamine tuleva aasta 1. jaanuariks.

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist algatab ühinemisi valitsus nendes valdades või linnades, mis ei vasta 5000 elaniku miinimumnõudele.

Vooremaa