Lääne-Virumaal hukkusid mesilased mittelubatud taimekaitsevahendi toimeaine tõttu

Põllumajandusamet kinnitas, et mõlemast Lääne-Virumaal hukkunud mesilastest võetud proovist, samuti lähiümbruses kasvavatelt rapsipõldudelt võetud proovides on tuvastatud rapsi kasvatamiseks mittelubatud taimekaitsevahendi toimeaine (dimetoaat) jäägid, teatas ameti kommunikatsiooni peaspetsialist.

Järvamaal ja Tartumaal hukkunud mesilastest taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.

Veterinaar- ja toiduameti kinnitusel ei põhjustanud Tartumaal mesilaste hukkumist viirused.

Põllumajandusamet jätkab menetlust asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit toetuste määramisel arvesse võtmiseks.

Põllumajandusametile on alates käesoleva aasta 2. juulist laekunud viis mesilaste hukkumisega seotud kaebust.

Vooremaa