Kuidas käituda äikese korral

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on homme oodata tugevat vihma, äikest ja tuuleiile. Päästeamet on koostanud juhendi, kuidas end ja oma lähedasi võimalikult vähe ohtu seada, vahendas ameti pressiesindaja.

Enne äikest

Paigaldage kodule piksekaitsesüsteem. See on eriti vajalik nendel hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi. Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.

Televiisoriantennid peavad olema maandatud.

Võtke hoone peakaitsmest vool välja. Kui see pole võimalik, siis lülitage välja elektriseadmed, ning tõmmake pistikud seinast välja.

Eemalduge veekogudest.

Veenduge, et lahtised ja lenduvad esemed (aiamööbel, telgid jne) on turvalises kohas või tugevalt kinnitatud. Viige kergemad esemed siseruumidesse.

ikese ajal

Ärge avage veekraani. Vesi on hea elektrijuht.

Ärge tehke ahju ega pliidi alla tuld. Laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana.

Ärge varjuge üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale. Välgutabamuse võimalus on seal suurem.

Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatuge maantee serval.

Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, siis sulgege aknad ja uksed ning ärge viibige äikese ajal akende all.

Ärge rääkige võrgutelefoniga (võib põhjustada elektri- või akustilise šoki).

Selgitage lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Õnnetustest teatage kohe telefonil 112.

Vooremaa