KredExi käenduse toel investeerisid ettevõtjad 53 miljonit eurot

KredEx käendas selle aasta esimese kuue kuuga 30 miljoni euroga 187 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat rahastamist summas 52,7 miljonit eurot. Rahastatud projektide tulemusena luuakse 160 uut töökohta, teatas KredExi  kommunikatsioonispetsialist.

Kõige enam kasutati KredExi käendust arvelduskrediitide ja käibelaenude puhul (48 protsenti väljastatud mahust), järgnesid investeerimislaenud ja liising (37 protsenti) ning pangagarantiid (15 protsenti).

Valdkonniti kasutasid KredExi käendust kõige enam ehituse (18 protsenti), info ja side (üheksa protsenti), hulgi ja jaekaubanduse (üheksa protsenti), metallitootmise (seitse protsenti), veonduse ja laonduse (seitse protsenti), halduse- ja abitegevuse (kuus protsenti) ning toiduainete, jookide ja tubakatoodete valdkonna ettevõtted (kuus protsenti). Teiste tegevusalade osakaal jäi alla viie protsendi. Töötleva tööstuse ettevõtete osakaal kokku oli 32 protsenti.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 3102 ettevõtte finantskohustusi summas 505 mln eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata rahastamist summas 983 mln eurot. Rahastatud projektide tulemusena on loodud ligikaudu 11 800 uut töökohta.
KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.
Vooremaa