Korb: riigikohtu otsus toetab haldusreformi jätkumist

Riigihalduse minister Mihhail Korb tänas riigikohut otsuse eest, mille järgi saame haldusreformiga edasi minna. “Loodetavasti annab tänane uudis jõudu kõigile, kes ühinemisotsustes veel kahelnud ja maandab edasised kahtlused,” ütles Korb.

“Eeldatavasti on omaalgatuslikult ühinevaid omavalitsusi üle 150. See on väga suur töö ning neid omavalitsusjuhte tuleb reformi õnnestumisse panustamise eest tänada ja tunnustada. Samuti tunnustan neid, kes diskussiooni alustasid ja kohtusse pöördusid, sest sellega saime paljudele küsimustele vastused,” vahendas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond riigihalduse ministri sõnu.

“Haldusreformi lõppeesmärk on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks hea elada. Reformiga ei muutu ainult omavalitsuste piirid, vaid suureneb kohalike omavalitsuste otsustusõigus, neile tuleb juurde ülesandeid ja finantsvahendeid ülesannete elluviimiseks,” lisas Korb. “Koalitsioonileppes on ette nähtud omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks 2018. aastast 30 miljonit eurot. Lähinädalatel arutame valitsuses kõiki võimalusi, kuidas muuta omavalitsused võimekamaks ja tugevamaks.”

Riigikohtult taotlesid põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust. Riigikohus tunnistas kehtetuks vaid valitsuse algatatud ühinemisteks ette nähtud ühinemiskulude ülempiiri, milleks oli seatud 100 000 eurot. Muus osas riigikohus põhiseadusega vastuolu ei leidnud.

Vastavalt haldusreformi seadusele on omavalitsustel kuni selle aasta lõpuni aega omaalgatusliku ühinemise lõpuleviimiseks. Järgmises etapis esitab juba valitsus hiljemalt tuleva aasta 15. veebruariks seaduses seatud miinimumkriteeriumist väiksematele omavalitsustele ettepaneku nende ühendamiseks naaberomavalitsusega.

Tänaseks on ühinemise on otsustanud 19 piirkonda 66 omavalitsusega. Protsess on hooga käimas ja väga suur osa vajalikest otsustest saab kindlasti veel sel aastal tehtud. Kui palju täpselt jääb neid üksikuid kohti, kus läbirääkimistes osalenud volikogud jätavad otsused tegemata, selgub jaanuari alguseks.

Praegune seis:

*kahe piirkonna ja kaheksa kohaliku omavalitsuse ühinemisotsused on valitsuses kinnitatud

*17 piirkonda ja 58 kohalikku omavalitsust on ühinemislepingu volikogudes kinnitanud

*29 piirkonda ja 101 kohalikku omavalitsust peab veel läbirääkimisi
*neli merelist saarvalda (Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu) ei pea seaduses sätestatud erandi järgi naaberomavalitsusega ühinema

*21 kohalikku omavalitsust ei osale läbirääkimistes

*21 kohalikku omavalitsust ületab 5000 elaniku kriteeriumi

Vooremaa