Kõik müüdavad istikud peavad olema nõuetekohaselt märgistatud ja ilma haigustunnusteta

Seoses aktiivse müügiperioodiga juhib põllumajandusamet tähelepanu, et kõik, sealhulgas laatadel turustatavad istikud, peavad olema nõuetekohaselt märgistatud ja ilma visuaalsete haigustunnusteta. Oma teadliku tegutsemisega saame ära hoida ohtlike taimekahjustajate levikut, teatas põllumajandusameti kommunikatsiooni peaspetsialist.

Eestis müüakse nii teistest riikidest, kui kohapeal kasvatatud taimi. Põllumajandusamet viib Eesti puukoolides läbi regulaarseid kontrolle, et turustatavad istikud oleksid vabad ohtlikest taimekahjustajatest. Ohtlikke taimekahjustajaid avastatakse aastast aastasse sissetoodud taimedel.

Euroopa Liidu sisesel turul tõendab nõuetekohasust taimepass ning kindlaksmääratud taimede turustamine ilma selleta on keelatud. Taimepass peab olema näiteks rododendroni, hariliku humala, toompihlaka, ebaküdoonia, tuhkpuu, viirpuu, küdoonia, ploomipuu, pirnipuu, pihlaka jt. istikutel. Taimepassiga varustatavate taimede nimekiri ja taimepassile esitatavad nõuded on kehtestatud põllumajandusministri määrusega<

https://www.riigiteataja.ee/akt/13285206?leiaKehtiv>.

Lähem info põllumajandusameti kodulehelt:

– taimepassi ja selle väljastamise kohta siit<http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=217>

– ohtlike taimekahjustajate ja nende tunnuste kohta siit<http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=205>

Palume põllumajandusametit teavitada nõuetele mittevastavate taimede turustamisest või saastumiskahtlusest taimetervis@pma.agri.ee<mailto:taimetervis@pma.agri.ee>
Vooremaa