Kohus tühistas tööinspektsiooni ettekirjutuse tööajakorralduse suhtes

Hiljuti jõustus Tartu halduskohtu otsus, millega tühistati tööinspektsiooni eelmise aasta oktoobris tehtud ettekirjutus mööblit tootva ettevõtte tööajakorralduse suhtes, teatas esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus.

Ettevõttes kehtis tootmistöölistele tööajavälisteks pausideks 30-minutiline lõunavaheaeg ja kindlatel kellaaegadel veel kaks 15-minutilist kohvipausi. Eelmise aasta oktoobris kehtestas ettevõte tulenevalt riskianalüüsist tootmistöölistele lisaks ka võimaluse teha tööajal lühiajalisi paariminutilisi pause sundasendist puhkamiseks ja tervistavate harjutuste tegemiseks.
Tööinspektsiooni hinnangul ei järginud ettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 9 lõikes 31 sätestatud nõuet, mille järgi peab suure füüsilise koormusega töötajatele võimaldama tööaja hulka arvatavad vaheajad. Inspektsioon leidis, et töölepinguseaduse järgi peab tööajaväline vaheaeg kestma vähemalt 30 minutit ja ta kohustas mööblitootjat arvestama kehtestatud 15-minutilised vaheajad tööaja hulka. Täiendavaid tööaja sisse arvatavaid puhkepause inspektsioon kehtestama ei kohustanud.
Kohus leidis, et tööinspektsiooni ettekirjutus on õigusvastane. Kuigi töölepinguseaduse paragrahvi 47 lõike 2 esimene lause räägib pikema kui kuuetunnise töötamise puhuks ettenähtud vähemalt 30-minutilisest vaheajast, ei keela see kehtestada täiendavaid tööpäevasiseseid vaheaegu. Neid ei arvata sarnaselt 30-minutilisele vaheajale tööaja hulka.
Samuti tegi kohus tööinspektsioonile etteheite, et ettekirjutuses tulnuks täpsustada, millistel töötajatel tuleb 15-minutilised vaheajad tööaja hulka arvata. Ettekirjutusest ei nähtu, kas seda tulnuks teha kõigil töötajatel või ainult neil, kelle füüsiline koormus on ettevõtte riskianalüüsi järgi suur.

Vooremaa