Kohalikud omavalitsused saavad 5,3 miljonit eurot sotsiaalteenuste arendamiseks

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna allkirjastas määruse, millega toetatakse kohalike omavalitsuste koostööprojekte hoolekandeteenuste arendamisel. Euroopa Sotsiaalfondist on augustis algava esimese taotlusvooru projektidele ette nähtud kokku 5,3 miljonit eurot, teatas sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht.

Kokku tuleb meetmes neli taotlusvooru, kus projektide vahel läheb jagamisele 28,3 miljonit eurot Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetust.

“Peame vajalikuks toetada kohalike omavalitsuste koostööd selliste teenuste arendamisel, mis aitaksid hoolduskoormusega ja erivajadustega inimestel tööd teha ja aktiivset elu elada,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Kui ühel omavalitsusel üksinda on selliste teenuste pakkumine sageli liiga kallis või keeruline, siis ühiselt on võimalik oma inimeste heaolu tagamisel palju ära teha.”

Asekantsleri sõnul on oluline leevendada hoolduskoormust. “Need tuhanded tööealised inimesed, kes ei saa oma lähedaste hooldamise tõttu tööturul oma oskusi rakendada, väärivad võimalust ja tuge, et olla aktiivsed ühiskonna liikmed. Hoolduskoormuse leevendamise eesmärk on olulisel kohal ka heaolu arengukavas, mis on suunatud inimeste tööhõive ja toimetuleku parandamisele.”

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” esimeses avatud taotlusvoorus saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetust koduteenuse, tugiisiku-, isikliku abistaja, päevahoiu ning intervallhoolduse teenuste arendamiseks ja osutamiseks. Toetuse saamise eeldus on omavalitsuste koostöö teenuste osutamisel, samuti eeldatakse, et toetust taotlevad omavalitsustel on igaühel ka eelnev kogemus nimetatud teenuste pakkumisel.

Augustis algavas taotlusvoorus võib taotleja olla kohalik omavalitsus või maakondlik omavalitsuste liit. Toimepiirkonna moodustamiseks peab KOV taotlejana kaasama partneriks vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakondlik omavalitsuste liit vähemalt 50% liitu kuuluvatest kohaliku omavalitsuse üksustest. Toimepiirkonna miinimumsuurus on 5000 inimest.

Meetme esimene taotlusvoor on avatud tänavu augustist kuni oktoobrini. SA Innove teavitab taotlusvooru tähtajast ja taotlusvooru eelarvest vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel www.innove.ee vähemalt 20 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva. Esimese vooru taotluste kirjutamisel osutavad konsultatsiooniteenust Maakondlike Arenduskeskused.

Määrus jõustub avaldamisega Riigi Teatajas kolme päeva jooksul.
Vooremaa