KIK toetab metsanduse ja jahinduse projekte 800 000 euroga

Riigile kuuluva sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsusega said viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetust kaheksa metsanduse ja neli jahinduse projekti kokku 799 332 eurot, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Metsanduse projektidest üks innovaatilisemaid on Tartu Ülikooli projekt, kus töötatakse välja uudsed meetodid, mille abil muundatakse lehtpuidu biomass kõrge väärtusega kemikaalideks. Saadud keemilisi ühendeid saab omakorda kasutada lähteainetena keemia- ja materjalitööstuses, kus need asendaksid seni naftast toodetud kemikaale. See aitab projekt kaasa fossiilse tooraine kasutamise vähendamisele, keskkonnaseisundi parandamisele ning ka majanduse elavdamisele. KIK rahastab Tartu Ülikooli projekti 162 187 euroga.

Jahinduses toetatud projektide hulgas viib Eesti Jahimeeste Selts läbi teabepäevade sarja, et tagada jahinduse arengut ja jätkusuutlikust muutuvas ajas ja keskkonnas. Jahindusmaastikul on viimastel aastatel toimunud mitmeid muudatusi, nii seadustes kui ka näiteks ulukite liikide osas. Avalikustatud ja vaba juurdepääsuga teabepäevadele on lisaks jahimeestele oodatud osalema ka loodus- ja loomahuvilised. KIK toetab projekti 6 300 euroga.

Kahes 2015. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvoorust on KIKist toetust saanud Metsanduse programmis rahastati 2015 kokku 31 projekti summas 5,2 miljonit eurot. Kõikide toetust saanud metsanduse ja jahinduse projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel.

Vooremaa