KIK eraldab Põltsamaa jõe korrastamiseks 162 000 eurot

Aasta esimesest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu eraldada Eesti Jõgede Taastamise Ühingule 162 000 eurot, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Eesti Jõgede Taastamise Ühing asub parandama Põltsamaa jõe olukorda. Korda tehakse 17,5 kilomeetri pikkune lõik Tallinna-Tartu maantee silla ja Rutikvere silla vahel. Puhastatakse vanajõgi ja eemaldatakse praeguse sängi voolutakistused – seda kõike selleks, et tõsta lõheliste ning teiste kalaliikide kudemisvõimalusi. Kasu saab ka aktiivne puhkaja, kuna tööd soodustavad Põltsamaa jõe kasutamist loodus- ja veematkadeks ning sportliku kalapüügi harrastamist.

“Hea meel on tõdeda, et kohalikud omavalitsused ja neile kuuluvad vee-ettevõtted panustavad aktiivselt elu- ja looduskeskkonna parandamisse, tehes investeeringuid joogiveevarustuse ja reoveekäitluse parandamiseks. Tänu sellele saavad elanikud liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga, mis annab kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning keskkonnale ohutu reovee käitlemise. Veemajandusvaldkonnas on jätkuvalt suur vajadus investeeringuprojektide järele, seda näitab taotluste suur arv. Sarnaselt varasematele taotlusvoorudele ületas ka 2015 I taotlusvooru veemajandusprogrammi esitatud taotluste rahastamisvajadus võimalusi 1,5 kordselt,” ütles keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja Antti Tooming.

38 veemajandusprojekti saavad kokku 8 392 500 eurot. Toetuse saajate omaosalus on 1 807 700 eurot. 38 rahastatud projekti hulgas on 19 reoveekäitluse, üheksa joogiveevarustuse, üks jääkreostuse likvideerimise ja üks siseveekogude tervendamise projekt ning kaheksa uuringute ja andmete kogumisega seotud projekti.

Ajavahemikul 2004-2015 on riik KIKi keskkonnaprogrammist toetanud 1 404 veemajandusega seotud projekti kokku 162 871 370 euroga.
Vooremaa