Keskkonnaamet kutsub õpilasi panema teadmisi proovile veebiviktoriinis

Keskkonnaamet kutsub õpilasi panema proovile oma teadmised jäätmetekke vähendamise nädala veebiviktoriinis, teatas ameti keskkonnahariduse spetsialist.

Viktoriini küsimustele saab vastata 20.-24. novembrini ja sellest on oodatud osa võtma 7.-9. klasside õpilased neljaliikmeliste võistkondadega.

Seitset parimat võistkonda premeeritakse viktoriini peaauhinnaga, milleks on vihmaussikomposter koos vihmaussidega. Komposter on mõeldud kasutamiseks siseruumides ning loodame, et kompostrid võetakse koolides kasutusele õppevahendina.

Lisainfo viktoriini osalemistingimuste kohta leiab kirja manusest ja keskkonnaameti kodulehelt: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/jaatmetekke-vahendamise-nadala-viktoriin

Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks (European Week for Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on teadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamise osas. Sel aastal on fookuses korduskasutus, parandamine ja ümberdisainimine ehk korduskasuta ja paranda – anna esemele uus elu. Nädala tähistamises saavad kaasa lüüa kõik koolid korraldades põneva teemakohase ürituse, ideid selleks leiab keskkonnaministeeriumi kodulehelt<http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmetekke-valtimine>.

Vooremaa