Kaitseväe juhataja kutsub reservväelased lisaõppekogunemisele

Kaitsevägi korraldab 2. detsembrist kuni 5. detsembrini 2016 lisaõppekogunemise Okas, millele kutsutakse Kaitseliidu Võru maleva 433. lahingkompanii ja staabi- ja sidepataljonis 2014. aastal ajateenistuse lõpetanud staabikompanii reservväelased. Kokku üle 300 reservväelase.

Kõigil nimetatud üksuste reservväelastel kästakse ilmuda 2. detsembril 2016 kell 20.00 määratud kogunemiskohtadesse.

Õppekogunemise kutsed saadetakse reservväelastele SMSi ja e-maili teel ning meedia vahendusel. Samuti avaldatakse info Kaitseväe koduleheküljel (www.mil.ee). 

Õppusele kutsutud kaitseliitlased saavad lisainfot telefonil +372 7179988 ja staabi- ja sidepataljoni reservväelased telefonil +372 7172010.
Vooremaa