Kaitseliidu Jõgeva maleva pealikuks saab kolonelleitnant Tarmo Laaniste

Neljapäeval 4. augustil annab Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik major Mati Kuusvere maleva juhtimise üle kolonelleitnant Tarmo Laanistele, teatas Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakond.

Kolonelleitnant Laaniste (45) alustas teenistust 1992. aastal KL Alutaguse maleva staabiülema kt-na. Ta on teeninud Kaitseväe Lahingukoolis alates rühmaülemast kuni kooliülemani, Kaitsejõudude peastaabis hariduse ja väljaõppejaoskonna ülemana ning Kaitseväe ühendatud Õppeasutustes Täiendusõppekeskuse ülemana. 2007-2010 teenis Laaniste NATO staabis Heidelbergis vanemstaabiohvitserina. Enne Jõgeva maleva pealiku ametisse asumist täitis ta Kaitseliidu peastaabi personaliosakonna ülema ametikohta.

Laaniste on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia erialal, sõjandusharidust on ta omandanud erinevatel kursustel Eestis, Soomes, Leedus, Taanis ja Saksamaal ning lõpetanud Balti Kaitsekolledži. Senine Jõgeva maleva pealik major Mati Kuusvere läheb õppima Balti Kaitsekolledžisse.

Vooremaa