Juulis on pikne põhjustanud Jõgevamaal ühe kahjujuhtumi

Juulikuus on If Kindlustuse kliendid teatanud pikse kahjudest Jõgevamaal ühel korral, üle riigi kokku 43 korral, teatas ettevõtte kommunikatsioonijuht. Enamjaolt on voolukõikumised kahju tekitanud kodusele elektroonikale. Kuna ilmajaam lubab äikeselist ilma ka lähipäevadeks, siis kordab kindlustus üle viis lihtsat soovitust pikse kahjustuste vältimiseks.

Kindlustus paneb inimestele südamele, et kõik kodukindlustuse lepingud ei pruugi sisaldada kodus olevate asjade kaitset. Seetõttu soovitatakse koduomanikel pöörduda oma kindlustusseltsi poole ning selgitada välja, kas nende kodune vara on ikka kindlustatud. If Kindlustuse statistikast nähtub, et üksnes pooled kodu kindlustanutest on lisaks kindlustanud ka koduse vara.
Kuna ükski kindlustus õnnetusi ära ei hoia, siis kordame siinkohal üle lihtsad juhised selleks, et pikne meile ning meie kodule liiga ei teeks:

Pikse lähenedes või kodust lahkudes lülitage välja elektriseadmed. Ärge tehke ahju ega pliidi alla tuld, kuna suits juhib hästi elektrit. Koristage hoov lahtistest esemetest ning sulgege aknad – äikese ajal võib tuul tugev olla. Autoga sõitke ettevaatlikult, kuna sähvatus võib pimestada.Ärge varjuge puude alla, vaid otsi lagedam ning nõgusam koht (eriti tuleb vältida lehtpuid, kuna neid tabab välk kõige sagedamini).

Kindlustus soovitab hankida ka piksekaitse seadmed ning paigaldamisel pidada nõu spetsialistiga. Kui piksevarras juba olemas, tuleks kontrollida korraliku maanduse olemasolu, kuna selle puudumisel juhib varras pikse otse majja.

Õnnetuse korral helista kohe hädaabinumbril 112. If Kindlustuse kliendid saavad kahjust teatada ööpäevaringselt kindlustustelefonil 1211 või täita kahjuteate internetis, see annab võimaluse kohe kahjuga tegelema asuda. Lisaks tuletab kindlustus meelde, et ohtlik ei ole mitte müristamine, vaid välgunool.
Vooremaa