Jõgevamaa ettevõtjad ennustavad suurt käibekasvu

SEB Baltic Business Outlook uuring näitas, et keskmiselt 13 protsenti Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE) ennustavad selleks aastaks märkimisväärset käibekasvu. Maakondade lõikes on aga eriliselt silmapaistev Jõgevamaa ettevõtete optimism, mis on mullusega võrreldes teinud märkimisväärse hüppe, kasvades aastaga tervelt 21 protsenti.

„Kui möödunud aastal ennustas käibekasvu kõigest 5 protsenti Jõgevamaa ettevõtetest siis tänavu on selliste ettevõtete osakaal maakonnas kasvanud 26 protsendini,“ kommenteeris uuringu tulemusi SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

„Viljandi- ja Järvamaa ettevõtjad nii optimistlikud käibekasvude osas pole ning olulist käibekasvu julgeb ennustada vaid 12 protsenti sealsetest ettevõtetest, mis jääb pisut alla Eesti keskmisele. Jõgevamaa kõige optimistlikumalt meelestatud VKE-d toimetavad põllumajandussektoris,“ lisas ta.

Ekspordivalmiduse osas jäävad Jõgeva-, Järva- ja Viljandimaa Eesti keskmisele pisut alla ning 73 protsenti VKE-dest plaanivad keskenduda eeskätt Eesti turule. Vähem kui kümnendik ettevõtteid kavatseb siseneda uutele turgudele ning vaid 13 protsenti laieneda praegustel eksporditurgudel. Samas on avatus uute eksporditurgude suhtes võrreldes möödunud aastaga teinud kolmekordse hüppe 3 protsendilt 9-le.

Uute investeeringute osas on maakondade ettevõtted samuti Eesti keskmisest pisut passiivsemad. Näiteks Jõgevamaal plaanib 50 tuhande euro piiri ületavaid investeeringuid 11 protsenti VKE-dest, kuid ka see jääb alla Eesti keskmisele (12 protsenti). Viljandimaa ja Järvamaa järgnevad vastavalt 8 ja 7 protsendiga. Samuti on Jõgevamaa ettevõtted digitaliseerimise küsimuses pisut passiivsemad jäädes 42 protsendiga alla Eesti keskmisele (52 protsenti).

Küll aga näevad Järvamaa ja Jõgevamaa VKE-d vajadust oma töötajate arvu kasvatada: 18 protsenti Järvamaa ja tervelt 23 protsenti Jõgevamaa VKE-dest plaanivad palgata uusi töötajaid. Kui Järvamaa ettevõtted plaanivad tööjõudu otsida eeskätt kohapealt siis 14 protsenti Jõgevamaa ettevõtetest tunneb huvi ka välismaalt värvatud tööjõu vastu.

Viljandi- ja Jõgevamaa VKE-de avatus innovatsioonile läbi oma toote/teenuse arendamise või ärimudeli kaasajastamise sarnaneb laias laastus Eesti keskmisega olles vastavalt 53 protsenti Viljandimaal ja 54 protsenti Jõgevamaal. Järvamaa VKE-de innovatsioonivalmidus on naabermaakondadega võrreldes 9 protsendipunkti madalam.

VOOREMAA