Jõgevamaa aasta ema nominente on 12

 1. 8. mai õhtul avalikustatakse Puurmani lossis toimuval pidulikul sündmusel Jõgevamaa aasta ema 2015 aunimetuse saaja. Konkursiga tunnustatakse Jõgevamaa ema, kes on silmapaistev töö- ja pereelus, aktiivne ühiskondlikul tasandil ja heaks eeskujuks teistele peredele, teatas maavalitsuse pressiesindaja.
 2. Sel aastal laekus Jõgevamaa aasta ema konkursile 12 kandidaati 13st omavalitsusest. Jõgevamaa aasta Ema 2015 selgub järgmiste nominentide seast:
 3. Merle Tolmusk – töötab Jõgeva lasteaias Rohutirts alates 2006. aastast. Ta on eeskujuks nii töökaaslastele kui oma rühma lastele, osaledes aktiivselt lasteaia üritustel. Samuti võtab osa erinevate töörühmade tööst, on tasakaalukas, hea suhtleja ja arutleja. Merle hoiab ennast kursis uuendustega ning peab tähtsaks tervislikke eluviise. Ta on tegutsenud vabatahtlikuna erinevates projektides ning on olnud aastaid pühapäevakooli õpetaja. Tegutseb aktiivselt Toidupanga kampaaniate läbiviimisel ja abistab pakkide komplekteerimisel. Merle tegeleb ka MTÜ-de raamatupidamise korraldamisega. Merle Tolmuski peres on neli last.
 4. Tiiu Rähn – töötab loomakasvatustöölisena OÜ Härjanurme Mõisas. Ta on töötaja ja kolleegina kohusetundlik, abivalmis, teistega arvestav ning hooliv. Tiiu on koduvallas mitmeid aastaid tegutsenud paljulapselistes peredes vabatahtliku abilisena ning abistanud ka eakaid. Koos abikaasaga teevad nad koostööd SA Kredexiga, aidates läbi viia piirkonnas paikvaatlusi kodutoetuse saamiseks lasterikastele peredele. Koostöös Toidupangaga aitavad abivajajaid. Tiiu ja Margus Rähn kuuluvad Härjanurme Maarahva Seltsi, osalevad inglise keele- ja lauluringis ning käsitöötubades. Tiiu Rähni peres on üheksa last.
 5. Terje Kärmas – on praegu lapsega kodune. Varasemalt tegeles pere põllumajanduse ja loomapidamisega. Alates 2000. aastast hakati edendama turismi. Alustati telkimisplatsidega, millest nüüd on edasi arendatud turismitalu, kus on 12 kämpingut, saun, suur peomaja, katusealused ja lastenurk. Terje tantsis segarahvatantsurühmas Tootsid-Teeled ja osales Palamuse amatöörteatris. Ta oli Palamuse vallavolikogu 8. koosseisu liige ja võttis aktiivselt osa valla arendamisest. Terje on hakkaja, soe ja rõõmsameelne inimene, isegi kui on väga raske suudab ta ikka säravalt naeratada. Talle on tähtis oma pere ja oma koduvalla tulevik. Terje Kärmase peres on kolm last.
 6. Varje Andruse – töötab Kohtla-Järve Lasteaias Väikemees õpetajana. Aktiivne Tõrenurme külavanem ning Lustivere Külaseltsi liige. 2013. a korraldas Varje oma talus piirkonna lastele Päkapikumaa. Varje lapsed on väga sportlikud, kellest viis tegelevad maadlusega ja on Eesti meistrid. Nad on esindanud Eestit ka rahvusvahelistel võistlustel. Varje on oma laste arengusse palju panustanud ja ta on loonud peres ühtsustunde ja üksteisemõistmise. Varje Andruse peres on kuus last.
 7. Veera Aganitš – on raamatupidaja ja ettevõtte juht enda asutatud OÜ-s Veera raamatupidamisteenused. Laste kasvatamise kõrvalt on Veeral jätkunud jõudu kõrghariduse omandamiseks ja enda ettevõtte asutamiseks. Ta on ühiskondlikult aktiivne inimene, kes räägib kaasa Mustvee linna arengut puudutavates küsimustes. Veera on Mustvee Linnavalitsuse ja Mustvee Linnavolikogu eelarvekomisjoni liige. Veera Aganitši peres on kolm last.

  Heveli Ivask – töötab Voore Põhikoolis klassijuhataja, muusika- ja inglise keele õpetajana. Ta tegeleb pere ja töö kõrval aktiivselt veel väga mitmete erinevate huvialadega. Heveli on aktiivne ühiskondlikul tasandil ja heaks eeskujuks teistele peredele. Ta juhendab oma lauluansamblit, tantsib rahvatantsu Palamusel ja juhendab lapsi line-tantsus. Palju aastaid on olnud Saare Vallavolikogu liige ja tegelenud kultuuri ja hariduse valdkonnaga. Osaleb ürituste korraldamisel Saare vallas ning organiseerib üritusi Voore Põhikoolis. Heveli on aktiivne Kebeli külaseltsi tegevuses. Ta on väga hooliv ning toetav. Heveli Ivaski peres on kolm last.

 8. Reet Nael – töötab Jõgeva Põhikooli kooliõena. Reet on kompetentne ja tasakaalukas, temaga on meeldiv suhelda, ta on avatud ja otsekohene. Reet kuulub Jõgevamaa gümnaasiumi tervisenõukogusse ja osaleb Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni töös. Lapsed iseloomustavad oma ema järgmiselt: Ema on väga tubli ja energiline. Ta kaasab meid alati erinevatesse tegevustesse, nt oleme käinud kadrisandiks ja seda nii koos õdede-vendadega kui ka vahetuslastega. Vahepeal tekib mõte, et kuidas ta kõike teha suudab. Ta meenutab Krõõta raamatust “Tõde ja õigus”. Võiks öelda, et ema on meie kangelane. Reet Naela peres on neli last.
 9. Julia Guž – töötab Mustvee Linnavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina, kuid on hetkel lapsega kodus. Julia on tubli suure pere ema. Ta hoolitseb kiindumusega oma pere ja laste eest. Julia on ettevõtlik ja abivalmis nii omade kui ka võõraste vastu. Suure pere kõrvalt jätkub aega aktiivseks ühiskonnaelus osalemiseks. Julia Guži peres on kolm last.
 10. Malle Arnek – töötab Siimusti Lasteaed-Algkoolis lasteaiaõpetajana. Malle töötas Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaias 25 aastat. Oma töös rakendas algatusvõimet ning huvi uute asjade ja kogemuste vastu. Näiteks võeti tema algatusel lasteaias kasutusele Hea Alguse metoodika põhimõtted. Tema peres on elanud erinevatel aegadel kokku 16 kasulast. Hetkel kasvatab Malle koos abikaasaga 4 kasulast, kellest üks on sügava puudega. Tema jaoks on esmatähtis anda vanemateta ning oma elu jooksul palju üleelanud lastele kasvõi väikegi võimalus kogeda positiivseid emotsioone ning näha, et leidub ka terviklikke ja toimivaid perekondi. Malle jaoks on kõik lapsed tema oma lapsed ning nende eest hoolitsetakse ja nende vajadusi märgatakse. Malle Arneki peres on kolm last.
 11. Marika Kalm – töötab Torma Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialistina alates 2004. a aprillist. Ta omab suurt teadmisepagasit ja on rasketes konfliktsetes olukordades tasakaalukas läbirääkija. Marika teeb igapäevast tööd ülima põhjalikkuse ja pühendumisega ning on kohusetundlik ja hea meekonnaliige. Tema eestvedamisel asutati 1. juulil 2007 MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskus, mille eesmärgiks on sotsiaalsete probleemide ennetamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine. Marika on laulnud Torma Kammerkooris. Koos abikaasa Viljariga peetakse tootmistalu, mis tegeleb loomakasvatuse ja teraviljatootmisega. Marika Kalmu peres on kolm last.
 12. Heidi Paabort – on noorteühenduse Juventus juhatuse esimees, arendusjuht, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus tegevjuht ja projektijuht. Heidi on rõõmsameelne, abivalmis, aktiivne ja suure südamega. Peres on omavahelised suhted soojad ning toetatakse üksteise ettevõtmisi. Tähtsal kohal on lapse enese soov ja tahe tegeleda meelepärase tegevusega. Heidi on maakonna noorsootöö valdkonna üks eestvedajatest Põltsamaal ning aktiivne ka üle-eestilises noorsootegevuses. 1999. aastal oli ta üks noorteühenduse Juventus loojatest. Tema eestvedamisel on mobiilse noorsootöö kaudu tekkinud nn noortekeskuse filiaalid nelja piirkonda Jõgeva maakonnas. Heidi Paaborti peres on neli last.
 13. Ljubov Raimla – töötab Lümatis rahvamaja perenaisena. Ljuba, nagu teda kodukandis kutsutakse, on ühiskondlikult väga aktiivne. Ta kuulub Pala kooli hoolekogusse, Pala valla kultuuri-, hariduse- ja spordikomisjoni, on MTÜ Kaldapiäskesed juhatuse liige ning tantsib Ranna naisrühmas “Lahe”. Aastaid tegeles laulmisega Kodavere kirikukooris ja Pala kooris. Ta on kirjutanud mitmeid edukaid projekte. Perekonna ettevõtmisel on rajatud Lümati küla külaplats. Abikaasa Andrese eestvedamisel rajati võrkpalli- ja korvpalliplats ning hiljem ehitati üheskoos varjualused. Projektide toel on rajatud sinna mänguväljak lastele. Ljubov Raimla peres on neli last.
 14. Konkurss sai Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu koostöö tulemusena alguse 2013. aastal. Varasemalt on Jõgevamaa aasta ema aunimetuse pälvinud Hiie Taks ja Karina Kaarepere.

Vooremaa