Jõgeva valda tunnustati vabatahtliku pääste toetamise eest

Harjumaal Saku vabatahtlikus päästekomandos kolmapäeval toimunud koosviibimisel tänas Päästeliit vabatahtliku pääste toetajaid. Ka Jõgeva vallavanemal Aare Olgol oli au võtta vastu üks tänukirjadest: Jõgeva vald on toetanud Palamuse vabatahtlikku päästekomandot ning aidanud sel moel kaasa nii oma piirkonna kui ka kogu Eesti turvalisuse kasvule. Ühtekokku pälvis toetaja tänukirja 52 ettevõtet, omavalitsust, organisatsiooni ja eraisikut.


Neljapäeval läksid vallavanem, vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste ning Palamuse teenusekeskuse juhataja Urmas Astel ja läksid Palamuse vabatahtlikele külla, et tänada neid piirkonna turvalisuse hoidmise ja vallale positiivse tähelepanu toomise eest. Palamuse päästekomando tunnistati ju hiljuti nii Jõgeva maakonna kui ka kogu Eesti tasandil aasta haridussõbraks.

Aare Olgo rõhutas, et Palamuse vabatahtlikku komandot toetades jätkab Jõgeva vald haldusreformi eelse Palamuse valla tava ning et toetusraha planeeritakse ka järgmise aasta eelarvesse. Helle Kajaste tänas aga pritsimehi noorte hulgas tehtava päästealase teavitustöö eest ning lubas vajadusel lisaressurssi. Kokkusaamine kujunes ka omamoodi infotunniks: üht-teist oli pärida päästjatel vallaametnikelt ja ka vastupidi ning idanema hakkas nii mõnigi kasulik mõte.

VOOREMAA