Ilmub Torma album

Trükikotta on jõudnud järjekordse kultuuriloolise almanahhi „Torma Album VIII“ materjalid. Nagu ütles MTÜ TKPÜ (Tormalaste Kodupaigaühendus) juhatuse liige Avo Blankin, on kogu raamatu materjal üle antud trükikojale küljendamiseks.

„Esialgse kava kohaselt peaks almanahh jõudma lugejateni veebruari keskpaiku. Ettetellimustega alustasime möödunud detsembris. Loodame ettetellijate ja eratoetajate annetustest koguda ca 25 protsenti küljenduse ja trükikulude tarvis minevast rahast.

Tellimise info leiate Tormalaste kodupaigaühenduse Facebooki lehelt. Ettetellijate ja toetajate nimed avaldatakse ka albumis,“ rääkis Blankin.

„Austades esimese, 1939. aastal välja antud „Torma Albumi“ koostajate põhimõtteid, ei kasuta ka meie trükise väljaandmisel avalikku raha ega maksa autoritele honorare. Siit ka palve toetada „Torma Album VIII“ väljaandmist.“

Blankini sõnul on mõeldavad nii vabatahtlik annetus MTÜ TKPÜ arvelduskontole (EE281010220225259228) kui ka tasulise reklaampinna ostmine. Seda tingimusel, et reklaamtekst, fotod jms laekuks toimkonnale enne 31. jaanuari.

VOOREMAA