Harjumaale, Jõgevamaale ja Ida-Virumaale investeeritakse 19,8 miljonit eurot

Riigihalduse minister kinnitas Harjumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse teise taotlusvooru alguse. Taotlusvoor avatakse uuel nädalal, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

“Innustan kõiki taotlusvoorust aktiivselt osa võtma. See on hea võimalus kuidas oma maakonna arengule kaasa aidata ning anda panus regionaalpoliitika ühte peamisesse eesmärki – kasvatada majandus- ja ettevõtlusaktiivsust ning tööhõivet ka väljaspool Tallinna ja Tartu linna,” ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute eesmärk on parandada maakondades avalike teenuste kättesaadavust ning luua uusi töökohti. Eeltööna on iga maakond koostanud PKT tegevuskava, kus on välja valitud maakonna jaoks olulised ning prioriteetsed projektiideed. Taotlusvoorus saavad osaleda kõik projektid, mille objekt ja tegevused sisalduvad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas.

Kokku investeeritakse Harju, Jõgeva ning Ida-Viru maakonda ligikaudu 19,8 miljonit eurot. Täpsema info taotlusvooru tähtaegade, tingimuste ja nõutavate dokumentide kohta avaldab EAS oma veebilehel<http://www.eas.ee/teenus/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-investeeringute-toetus/> hiljemalt 9. jaanuaril. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprillil.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Vooremaa