Eesti–Vene piiriülene koostöö saab kümme miljonit eurot toetust

Eesti–Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 esimene taotlusvoor on avatud. Programmist saavad toetust projektid, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud vähemalt kaks partnerit, üks Eestist ja teine Venemaalt, teatas rahandusministeerium.

“See programm on suurepärane võimalus kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele ja teistele taotlejatele. Selle kaudu saab panustada oma piirkonna arengusse ja edendada piiriülest koostööd,” ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. “Loodan, et kõik head ideed leiavad endale koostööpartneri.”

Toetuse taotlemiseks peavad projektid sobituma kolme temaatilise eesmärgiga:

 ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine

hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil

keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohandumine.

Programmi abikõlblikud piirkonnad on:

Eestis: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti, sealhulgas Tallinn.

Venemaal: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast.

Programmi toetus esimeses taotlusvoorus kokku on kümme miljonit eurot ning partnerite omaosalus projektis peab olema vähemalt kümme protsenti abikõlblikest kuludest. Projektitaotluste esitatakse kahes etapis – projekti lühikirjeldus ja täistaotlus. Taotlusvormid tuleb esitada elektroonilise süsteemi (eMS) kaudu.

Eesti–Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 kaasrahastavad Euroopa Liit, Eesti ja Venemaa.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 3. aprillil 2017.

Täiendav info Eesti–Vene programmist: www.estoniarussia.eu<http://www.estoniarussia.eu>

Vooremaa