Eesti ostab idapiiri valveks droonid

Siseministeerium eraldas pool miljonit eurot multirootor tüüpi mehitamata õhusõidukite ostuks, mida hakatakse kasutama riigipiiri valvamisel kogu Eesti idapiiri ulatuses, teatas ministeeriumi pressinõunik.
Siseminister Hanno Pevkuri sõnul aitavad droonid operatiivsemalt avastada ja fikseerida piiriületusi selleks mitte ettenähtud kohas, lisaks annavad need patrullidele oluliselt parema ülevaate piirilähedasel alal toimuvatest ebaseaduslikest tegevustest. „Välispiiril on piirkondi, kuhu ei ole jalgsipatrullil võimalik pääseda. Seetõttu ongi hea kasutada mehitamata õhusõidukeid ehk droone, mis võimaldavad piirivahejuhtumeid kiiremini ja tulemuslikumalt lahendada. Mehitamata õhusõidukid annavad toimuvast praegusega võrreldes parema pildi ning nende abil suudetakse õigusrikkumised kiiremini avastada,’’ lausus minister.
Kaasaegselt valvatud piiri loomine võimaldab tulevikus koheselt tuvastada piiri vahetus läheduses toimuva ebaseadusliku tegevuse, samuti töödelda piiril toimuvaid intsidente reaalajas. Kogutavat infot saab seejärel kasutada tõendusmaterjalina piiriga seotud süütegude menetlemisel – olgu selleks siis ebaseaduslik või mittetahtlik piiriületus, salakaubavedu, inimkaubandus või muu piiriülene kuritegu.
Sisejulgeolekufondi vahenditest eraldatav summa on 333 337,50 eurot, ülejäänud on aga riiklik kaasfinantseering ja omafinantseering.
Vooremaa