CV Keskus: Pea iga teine tööandja valmistub töötajate palku tõstma

Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest tööandjate uuringust selgus, et 46 protsenti tööandjatest plaanib tõsta töötajate palgataset. Uusi töökohti soovitakse luua igas teises ettevõttes ja 72 protsenti tööandjatest kavatseb värvata lisatööjõud, teatas CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht.

“Üheksandat järjestikust sügist korraldatud tööturu-uuringus on tänase seisuga osalenud erinevatest piirkondadest ja tegevusaladelt üle 500 tööandja, kes annavad tööd umbes 40 000 inimesele,” ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. “Osalejatest ligi pooled (46 protsenti) plaanivad tõsta lähiajal töötajate põhipalkasid, mis näitab, et suur osa tööandjatest tunnetavad jätkuvalt palgasurvet ja kavatsevad töötajate ootustele vastata. Möödunud aastal plaanis palgatõusu kolmandik (33 protsenti) tööandjatest.”

Kõigil oma organisatsiooni töötajatel soovib lähiajal põhipalka tõsta 16 protsenti vastanud tööandjatest. “Teistes uuringus osalenud ettevõtetes puudutab kavandatud palgatõus osasid töötajate rühmi või üksikuid töötajaid. Tööandjate plaanitav palgatõus jääb enamasti 10 protsendi piiridesse,” lisas Henry Auväärt. “Ligi kolmandik (29 protsenti) tööandjatest ei kavatse palkasid muuta, neljandik (25 protsenti) ei ole täna veel palgamuutuste osas oma otsust langetanud ja väike osa (0,4 protsenti) tööandjatest plaanib palku hoopis langetada, mis puudutab aga ainult üksikuid töötajaid.”

Henry Auväärti sõnul on tööotsijate palgaootused kasvanud, kuid samaaegselt on kasvanud ka töötajate rahulolematus oma põhipalgaga, mis avaldab tööandjatele tugevalt survet palgatasemete korrigeerimisel.

Uusi töötajaid plaanivad järgneva kuue kuu jooksul palgata 72 protsenti tööandjatest ja lisatöökohti soovitakse luua igas teises ettevõttes. “Tööandjate kõrgele tööjõuvajadusele avaldab kindlasti mõju ka töötajate erakordne liikuvus tööturul – kevadel Palgainfo Agentuuri, CV Keskuse ja teiste partnerite poolt korraldatud uuringus leidsid koguni 72 protsenti vastanutest, et on avatud uutele tööpakkumistele. Vabade ametikohtade arv võib järgmisel poolaastal kasvada, kuna tööjõupuudusest tulenevalt jääb Eesti tööturg lisatöökohtade täitmisega hätta,” sõnas Henry Auväärt.

Uuringu lõplikud tulemused, mis aitavad analüüsida palgatrende ja tööandjate värbamisvajadusi valdkondade lõikes, selguvad novembri keskel. Tööandjad saavad anda oma panuse uuringusse kuni 31. oktoobrini.

Eesti suurim tööportaal CV Keskus ( <http://www.cvkeskus.ee> www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (<http://www.palgainfo.eewww.palgainfo.ee) viivad kord aastas läbi ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Novembris jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ja suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on tulemustasud ja soodustused ning töötajate ootused tööandjatele.

Vooremaa