Bioturvalisus on ülioluline ka seakatkuvabades piirkondades

Oht sigade Aafrika katku edasikandumiseks uutele aladele metsas ning uute farmipuhangute tekkimiseks on eeloleval suvel väga suur, seepärast tuleb ennetavalt rakendada bioohutusmeetmeid loomade kaitsmiseks ka seni katkuvabades piirkondades, leidsid Saaremaal toimunud seakasvatajate infopäeval esinenud veterinaareksperdid ja loomakasvatajad, vahendas maaeluministeeriumi pressiesindaja.

Maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop selgitas infopäeval 2015. aastal seakatku nakatunud farmides läbiviidud täiendava epidemioloogilise uuringu põhjal nakkuse farmi jõudmise tõenäolisi põhjuseid, suuremaid riske ja bioturvalisuse meetmeid nende vältimiseks. Maarja Kristian veterinaar- ja toiduametist andis ülevaate seakatku leviku hetkeseisust, kehtestatud bioohutusnõuetest ja VTA Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson Saaremaa seafarmides läbiviidava järelevalve tulemustest. AS HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor Mati Tuvi andis infopäeval põhjaliku ülevaate AS Rakvere Farmide 20 seakasvatuses rakendatavatest bioohutusmeetmetest.

Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu liikme Raul Maripuu sõnul on seakatku leviku tõkestamine looduses keeruline, kuid seakasvatajaid peavad rakendama bioohutusmeetmeid, et hoida ära võimalikke puhanguid koduseafarmides.

Seakatku farmipuhangute vältimiseks alates 2015. aasta septembrist karmistunud bioohutusnõuded kehtivad kõigile seakasvatajatele üle Eesti. Seakatku riskipiirkondades (II-III tsoon) tuleb kõik kütitud metssead uurida seakatku välistamiseks, puhvertsoonis metssead, kelle liha soovitakse tsoonist välja viia. Taudivabades piirkondades uuritakse seire eesmärgil orienteeruvalt kaks protsenti kütitud metssigadest ning kogu Eesti territooriumil kõik surnuna leitud metssead. Samuti tehakse pidevat järelevalvet ja seiret kodusigade hulgas.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi sõnul tuleb ka taudivabades piirkondades suhtuda bioohutusse suure vastutustundega.

Seakatku infopäevade eesmärk on anda juhiseid sigade Aafrika katku vältimiseks farmis. Infopäevad toimuvad Maaeluministeeriumi ja Eesti Tõusigade Aretusühistu koostöös.

Vooremaa