Ametiühingud: selle aasta olulisemad teemad tööturul on täiskasvanuõpe, tervislik töö ja pensionid

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus kinnitas eile oma töökava, kus tähtsal kohal on valmistumine pensionireformiks, kõigile töötajatele täiend- ja ümberõppe pakkumine ning jõulised meetmed tervisliku töö tagamiseks, teatas EAKL kommunikatsioonijuht. 

Ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul on töötajatele kõige olulisema täiend- ja ümberõpe ning tervishoid, mis tagavad inimeste pika ja õnneliku tööelu. Lisaks jätkatakse kollektiivlepingute sõlmimisega, mis garanteerib ametiühinguliikmele sageli keskmisest kõrgema palgatõusu. 

“Hoolimata sellest, et täiskasvanuõppes on aasta aastalt osalejate protsent tõusnud, on meil endiselt sadu tuhandeid töötajaid, kes ei saa kvaliteetsest õpet. Õppiv tööturg on aga Eesti majandusarengu võti,” rääkis ametiühingute keskliidu esimees ning lisas, et ametiühingutel tuleb kasutada kõiki võimalusi, et tööturu vajadustele võimalikult paindlikult reageerida. 

Samuti lubas ametiühingute keskliidu juhatus tõsist panust töötajate tervishoidu. “Neid juhtumeid, kus inimesed peavad tervislikel põhjustel töölepingu lõpetama, mitte ei jää vähemaks, vaid tuleb pigem juurde,” tõi Peterson välja ühe murettekitava tendentsi.

Ametiühingute hinnangul on nii peredele kui majandusele kriitiliselt tähtis, et inimesed jaksaksid töötada pensionieani ja võiksid oma pensioni hiljem ka nautida. “Kui vaadata aastat tervikuna, siis pensioniteema on kindlasti üks neist, mis sel aastal tõstatub. Meie arvates on ühiskond nendeks aruteludeks valmis,” lisas ametiühingujuht.

Vooremaa