Luua pargispetsialistina alustab Ivari Kandima

Luua Metsanduskooli pargispetsialistina alustab mai lõpus  tööd kooli kahekordne vilistlane, praegu veel Kadrioru pargis ametis olev Ivari Kandima.

Kooli direktor Haana Zuba ütles, et Kandima osutus kaheksa kandidaadi hulgast valituks just motiveerituse tõttu. “Ta tahab tulla Luuale tegema oma tööd, siinne kool on tema jaoks nagu missioon. Tööandjale on see parim variant, mida üldse oskaks tahta,” lisas ta.

Kandima on Luua Metsanduskoolis lõpetanud maastikuehituse ja arboristi eriala. “Ühtepidi on ta läbinud meie õppe ja teab väga hästi siinseid puudujääke. Teisalt on tal väga hea töökogemus Tallinnas Kadrioru pargis aednikuna.” 

Luua kant jäi meelde

Ivari Kandima ütles, et on algusest peale tahtnud leida töökohta maal, kuid varem polnud eriti palju valikuid. “Töö Kadrioru pargis meeldib mulle väga, kuid elu linnakeskkonnas ei sobi,” tõdes ta. Kandima on Pärnumaalt pärit ja kui ta esimest korda Luuale õppima tuli, jättis Voore maastik talle kustumatu mulje. “Luua peale olin varemgi mõelnud, see kant läheb mulle korda,” tunnistas ta.

Praegu on pargid ja arboreetum metsanduskoolil igapäevases õppetöös küll kasutusel, kuid  tulevikus võiksid need olla kooliga rohkem seotud. Sellepärast pandi koolis möödunud aasta lõpus kokku töörühm ja analüüsiti olukorda ning leiti, et olulised on kolm suunda: õppetöö, läbi õppetöö väike tootmistegevus ja turism.

“Kas see saab olema Luual aretatud liikide paljundamine või kitsamate ja spetsiifilisemate liikide kasvatamine, ei oska öelda, sest uus inimene peab saama oma sõna sekka öelda,” tõdes Zuba. Tema hinnangul hakatakse Luua Metsanduskoolis igal juhul viljelema vaid nišitootmist.

Aastakümneid Luua Metsanduskooli puukoolis töötanud inimesed on sinna igal juhul oma  panuse andnud, nad on südamega hoolitsenud kollektsioonide eest ning puukooli kui objekti kaunimate kodude ja asutuste nimekirja viinud.

Üheks parkide arendusele suuna andjaks on ka teist aastat käimas olev Interregi projekt Devepark, mis pani kooli sisuliselt sundolukorda. Esialgu taotleti küll raha, kuid ei loodetud kuigi palju saada. Tegelikkuses läks kõik hästi ja raha saadi ka arboreetumisse pargipaviljonide rajamiseks. “See annab tõuke kolme funktsiooni ühendamiseks,” märkis Zuba. Tema sõnul on parkide detailsema arengukava koostamine uue pargispetsialisti ülesanne. Läbi kooli arengukava on antud vaid üldsuund. 

Rohkem koolile praktikabaasiks

Seni on ka loodusturismi õpilased olnud küllalt palju koolist kui praktikabaasist väljas. Tulevikus tahaks Zuba seda tugevamini siduda ning tunduvalt rohkem arboreetumi  ja puukooli juurde suunata ka täiskasvanute täiendõpet.

Teine suurem objekt on Luua mõisapark, koostöö mittetulundusühinguga Luua park ja Madis Jürimaga. Praegu pargis ringi kõndides on näha, et olukord on ikka üpris hull ja see paneb ka kooli tegutsema. “Nii olulise  loodus- ja muinsuskaitselise objekti arendamisele ja korrashoiule tahame ka ise õla alla panna,” kinnitas metsanduskooli direktor.

Tema hinnangul on see aja märk, et kool on jõudnud pargialadele ja puukooli. Varem tegeldi nende investeeringutega, mis olid hädavajalikud põhitegevuse jätkamiseks ja arendamiseks.

“Kõike korraga ei jõua, praegu oleme oma investeerimisega korralikult rea peale saanud, tegevused on plaanitud ja sujuvad. Seega on aega ettepoole vaadata ning kavandada ka  nende objektide majandamist ning arendamist, mis tänaseni tagaplaanile olid jäänud,” lisas direktor.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus