Luua metsanduskool pälvis kutsevõistlustel kolmanda koha

Möödunud reedel, 27. juunil Toilas peetud 46. metsanduse kutsevõistlustel saavutas Luua metsanduskool võistkondlikult kolmanda koha. Esikoha sai RMK Harjumaa metskond, teisele kohale tuli Tartumaa metskond.

 

Võistlustest said osa võtta kõik, kes on otseselt või kaudselt metsa ja loodusega seotud. Seekordsed kutsevõistlused viidi läbi koos RMK suvepäevadega, seetõttu oli rahvast maalilisse Toila-Oru parki kogunenud 300 ringis, neist võistlejaid umbes  200. Lisaks RMK 17 metsakonnale asusid võistlustulle veel keskkonnaagentuur, OÜ Artiston ja OÜ Barrus.

Meeskondlikku esikohta jahtis 22 võistkonda

Kokku asus meeskondliku esikoha poole püüdlema 22 võistkonda üle Eesti ning kõik olid komplekteerinud oma esinduse ala parimatest asjatundjatest. Võisteldi seitsmel alal, millest osavõturohkemad olid metsakasvataja, noorendike hooldaja ja metsameistrite mitmevõistlus, mälumäng ja stendivõistlus.

Veidi tagasihoidlikum oli osavõtt forvarderi- ja harvestrijuhtide mitmevõistlusel. Viimaste puhul peab kindlasti arvestama sedagi, et kõik meeskonnad ei suuda kaht ala komplekteerida ning seetõttu ei kuulunud need ka meeskondlikku arvestusse.

Õpilased ja õpetajad koos võistlustules

Kõik platsialad olid viidud Pühajõele, seega tuli logistiliselt arvestada nii transpordiga kui võistluste ajakavaga, sest paljudes meeskondades oli neid, kes võistlesid mitmel erineval alal. Pühajõel asuvas motokeskuses viidi läbi metsamasinate ja stendivõistlus (mootorsae ketivahetus ja kombineeritud järkamine) ning noorendike hooldaja mitmevõistlus. Ülejäänud alad toimusid Toilas.
Luua metsanduskooli meeskond oli kooli metsandusvaldkonna koordinaatori Marko Vinni sõnul seekord komplekteeritud õpilastest ja õpetajatest. Metsakasvataja mitmevõistlus koosnes kahest alast – viktoriin ja praktiline metsarada, kusjuues viimatimainitu sisaldas kümmet punkti, kus tuli lahendada nii metsanduslikke ülesandeid kui määrata puu- ja loomaliike. Luua koolist lahendasid neid ülesandeid Kairi Laak-Randoja, Jarro Mihkelson ja Marko Vinni.

Metsameistrite mitmevõistlusel osales Luua metsanduskooli eest vilistlane Dimitri Randoja. Kuigi see oli Dimitrile esmakordne taoline kogemus, sai ta suurepäraselt hakkama. Rajameister Tõnu Eller viskas pärast võistlusi nalja, et kui Dimitri veel ühe talve Luual käiks, siis saaks temast päris hea spetsialist. Vinni hinnangul võib tulemusega kindlasti rahul olla.

Raieõpetaja tõi kolmanda koha
Noorendike hooldaja mitmevõistlusel esindas Luua metsanduskooli raieõpetaja Ole Hütt ja sealt tuli ka esimene auhinnaline koht. Nimelt saavutas raieõpetaja tugevas konkurentsis kolmanda koha. Marko Vinni sõnul oli nii Ole Hütt ise kui ka kogu meeskond selle saavutuse üle äärmiselt uhke.

Noorendike hooldaja võistlus koosnes kolmest alast: puude valik raiesse, ketta vahetamine võsasael ja praktiline lõikus.
Mälumäng oli ka seekord osavõtu poolest üks rohkearvulisemaid, kokku osales seal 26 meeskonda. Iga võistkond pidi olema maksimaalselt kolmeliikmeline. Luua metsanduskooli esindasid õpetaja-metoodik Veiko Belials, metsaülem Peep Arold ja metsandusvaldkonna koordinaator Marko Vinni. Esitati 25 küsimust, mille teemad olid n-ö seinast seina. Seekord oli palju botaanika, aga ka jalgpalliga seotud küsimusi.

Metsanduskool saavutas kõrgetasemelises mängus 5. koha, kusjuures auhinnalisest kolmandast kohast jäi neid lahutama  vaid kolm punkti. Esikoha pälvis RMK Jõgevamaa võistkond.

Noored astuvad kandadele

Stendivõistlusel esindasid metsanduskooli Ranet Sildoja ja Jarro Mihkelson, kes saavutasid vastavalt esimese ja teise koha. Raievõistlus on kahtlemata kooli üks trumpalasid.

Forvarderi- ja harvestrijuhtide mitmevõistlusel osalesid Riho Sepp ja Erki Põldmaa, kes saavutasid väga tugevas konkurentsid vastavalt viienda ja seitsmenda koha. Kokku osales nendel võistlustel kummaski kategoorias kümme võistlejat.
RMK juhatuse esimees Aigar Kallas on pressiesindaja vahendusel kinnitanud, et Luua metsanduskooli kolmas koht tõestas metsanduserialade populaarsust ning noored astuvad kandadele.

Marko Vinni sõnul jääb kõrgete emotsioonide ja avalduste saatel lõpetatud päev kindlasti paljudele meelde ning tiivustab õpilasi ja õpetajaid veelgi oma tööle pühenduma.
Metsanduse kutsevõistlusi korraldasid RMK ja Eesti Metsateenijate Ühing.

Jarro Mihkelson Eesti koondises
Laupäeva hilisõhtul kuulutati Pärnus välja raie maailmameistrivõistlustele sõitva Eesti koondise koosseis. Septembrikuus läheb Šveitsis peetavatele võistlustele juunioride klassis Eestit esindama Luua metsanduskooli õpilane Jarro Mihkelson.
Raiespordi maailmameistrivõistluste koondise liikmete puhul võeti arvesse eelmisel ja käesoleval aastal toimunud nelja võistluse tulemusi, viimased ja otsustavad 28. juunil Pärnus peetud Eesti meistrivõistlused. Seal pälvis Jarro parima juuniorvõistleja tiitli, jäädes üldarvestuses seitsmendaks.

Itaalias mai lõpus peetud 13. Euroopa noorte meistrivõistlustel metsanduses saavutas Eestit esindanud Luua metsanduskooli võistkond raievõistlustel teise koha, individuaalselt tõi Jarro Mihkelson sealt samuti teise koha.

Tublimad saavutused

Noorendike hooldajate mitmevõistlus
III Ole Hütt Luua metsanduskoolist

Mälumäng
I RMK Jõgevamaa võistkond

Stendivõistlus ehk saeketi vahetus ja kombineeritud järkamine raievõistluste reeglite järgi
I Ranet Sildoja Luua metsanduskoolist
II Jarro Mihkelson Luua metsanduskoolist

HELVE LAASIK

 

 

 

 

 

blog comments powered by Disqus