Lutsu-koolis on palju uudiseid

Kooliaasta alguses armastatakse ikka tsiteerida Olivia Saare tuntud luuletust, milles on öeldud, et kõik, kõik on uus septembrikuus. Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis on sel sügisel tõesti palju uut: neli uut õpetajat, uus õppealajuhataja, uus võimlapõrand ja uus kõnnitee, mis koolimajani toob.


Nelja uut õpetajat korraga pole Palamuse koolil tükk aega otsida vaja olnud. Sel suvel aga tõesti tuli, sest kolm teenekat pedagoogi otsustasid pensionile minna ja üks jäi lapsepuhkusele. Pensionile siirdunutest oli Palamuse koolis kõige kauem töötanud kunsti- ja käsitööõpetaja Eha Kuuskmäe ‒ 43 aastat.

Ükski koht tühjaks õnneks ei jäänud ning Palamuse gümnaasiumi direktoril Kuuno Lillel oli üleeilsel kooliaasta avaaktusel heameel esitleda nelja uut õpetajat ‒ Auli Kumelit (kunstiõpetus ja käsitöö), Kerttu Maripuud (emakeel), Maria Naymushinat (vene keel) ja Helve Orusalut (loodusained).

Tegelikult oli esitletavaid koguni viis, sest suvel otsustas ametist lahkuda ka senine õppealajuhataja Tiina Luige. Tema asemele valiti konkursiga Jõgevamaal hästi tuntud haridusjuht Jüri Toit, kes kuni Jõgeva gümnaasiumide reorganiseerimiseni 2013. aastal oli Jõgeva ühisgümnaasiumi direktor, vahepeal juhtis aga Tartumaa Vara põhikooli.

“Olen veendunud, et Jüri Toidu rikkalikud kogemused üldhariduskooli juhtimise alal tulevad meie koolile suureks kasuks,” ütles Kuuno Lille.

Jüri Toit tõdes, et Palamuse gümnaasiumil on palju positiivseid külgi: koolihoone on ilus ja korras, klassid nõuetekohaste IT-vahenditega varustatud, kolleegid tublid ja toredad jne.

“Mu eelkäija Tiina Luige jõudis kaheksa õppealajuhatajana tegutsetud aasta jooksul head tööd teha, nii et mul pole raske selles ametis jätkata,” ütles Jüri Toit.

Trimestrid ja vaheajad

Tal on aasta jooksul plaanis direktori ja pedagoogidega üle vaadata õppekavad ning kaaluda trimestrite süsteemile ülemineku võimalust. Omaette arutelukoht on see, kuidas järgmisest õppeaastast rakenduv viie vaheaja süsteem trimestrite süsteeminga kokku sobib ning kas ühest ja teisest koolile ka mingit kasu võiks tõusta. Mõelda tasub ka selle üle, kuidas paremini aidata erivajadustega õpilasi ja kuidas töötada andekamatega.

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi lõpetas tänavu 23 noort, neist 12 jätkas õpinguid mõnes kõrgkoolis. Direktor Kuuno Lille sõnul on see selle kooli jaoks üsna tavaline ja päris hea tulemus. Selle õppeaasta alguse seisuga on koolis 249 õpilast. Nende hulgas on ka üks vahetusõpilane: Michelle Marie Scheffler Saksamaalt, kes asub õppima 11. klassis.

Esimesse klassi astus tänavu 18 last. Üks neist, Ottokar Hugo Hütt, on kuuelapselise pere noorim laps ja viimane koolimineja. Ottokar Hugo ema Marika Hütt tõdes esimesel koolipäeval, et on juba kakskümmend aastat kedagi esimesel septembril kooli saatnud.

“On sedagi juhtunud, et hakkad mitu päeva enne kooliasju üle vaatama, aga viimasel hetkel avastad ikka, et mõni poiss on pükstest välja kasvanud,” ütles Marika Hütt muiates.

Hüttide kuuest lapsest viis alustasid kooliteed Luua algkoolis ning Palamuse kooli tulid nad alles viiendasse klassi. Ottokar Hugost sai kohe Palamuse kooli poiss, sest Luua algkool teatavasti suleti möödunud aastal.

“Palamuse kool on hea kool. Meie vanemad lapsed on siit saadud haridusega järgmistes koolides hästi hakkama saanud. Ning kui siin mõni probleem on tekkinud, siis olen tulnud kooli ja asjad selgeks rääkinud,” ütles Marika Hütt.

Ei põruta jalgu

  1. septembri aktus toimus suures saalis, mis on kasutusel ka võimlana. Sellest, et OÜ Stigmar sinna suvel uue puitparkettpõranda rajas, võis aimu saada õhus hõljuva kerge lakilõhna järgi. Põrand ise oli vaipkatetega kaetud.

“Vana, umbes viisteist aastat tagasi rajatud põrand oli kõva ja põrutas laste jalgu, sest sünteetiline spordisaali põrandakate oli paigaldatud otse betoonile,” ütles direktor Kuuno Lille. “Tolle aja kontekstis oli selline põrand üks paremaid, nüüdsetele nõuetele see aga enam ei vastanud. Õnneks leidis Palamuse vallavalitsus võimaluse valla eelarveraha eest uue põranda rajada.”

Olgu öeldud, et peale õpilaste kasutavad gümnaasiumi võimlat ka täiskasvanud spordihuvilised.

Paljud Palamuse kooli õpilased ja õpetajad võivad rõõmu tunda ka koolimaja juurest apteegini kulgeva kõnnitee üle, mis sai kooliaasta alguseks peale korraliku kivikatte. Eriti suur rõõm on sellest aga ilmselt koristajal, sest senini tassiti kooli esimese korruse fuajee vihmase ilmaga just kõnealuselt kõnniteelt pärit pori täis.

“Seda kõnniteed kasutab enamik Palamuse alevikus elavaid õpilasi ja õpetajaid,” ütles Palamuse Vallavara juhataja Enn Kivi. “Tee kordategemine oli kolm aastat plaanis, ent nüüd sai see töö valla teede remondiks ja hoolduseks ette nähtud raha eest ära tehtud. Vaja on vaadata, kuidas sinna ka uue valgustuse saaks.”

Selle õppeaastaga siseneb Palamuse kool mitmeplaanilisse juubeliaastasse, mille jooksul tähistatakse 130 aasta möödumist koolile nime andnud kirjandusklassiku Oskar Lutsu sünnist, 330 aasta möödumist koolihariduse andmise algusest Palamusel ning 60 aasta möödumist Palamuse koolis keskhariduse andmise algusest. Kooli vilistlaste kokkutulek on plaanis maha pidada tuleva suve hakul, suuremad koolisisesed juubelisündmused on planeeritud tulevasse sügisesse.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus