Lustivere raamatukogus on nüüd valgust ja ruumi rohkem

Kunagistes ühistu kontoriruumides on pärast remonti nii avar ja valge, et alguses tundub see kõik harjumatu isegi pika raamatukogutöö staa?iga Silvi Tennole endale, külastajatest kõnelemata.

Raamatuid pole endisega võrreldes sugugi vähem, ehkki selline mulje võib esialgu jääda küll. Et remondi käigus võeti maha ka mõned vaheseinad, paistab teenindusruumis valgus akendest läbi maja.

Head naabrid

Varasematest aegadest erinev on ka see, et kui seni oli raamatukogu omaette, siis nüüd asub sama katuse all ka kool, lasteaed ja sidejaoskond. Seepärast rõõmustabki raamatukogutöötaja Silvi Tenno, et praegu on tal ometi ka naabrid, head ja abivalmis majakaaslased.

Avapäeval tuldi tervitusi tooma ning lapsed andsid siis ka ilusa kontserdi. Naabrid on aidanud igapidi ka majja sisse elada ning lubanud aidata, kui vaja.

“Olen Põltsamaa vallavalitsusele, kõikidele headele inimestele ja majanaabritele südamest tänulik. Avamise päeval olin nii ähmis ja õnnelik, et ei saanud neile isegi aitäh öelda,” muretses Silvi Tenno möödunud neljapäeval, kui Vooremaa rahvas uusi ruume uudistamas käis.

Juba esimesel tööpäeval uues kohas oli pärast raamatukogu pidulikku avamist juurde tulnud neli uut lugejat. Laste suurem huvi raamatukogu vastu on igatahes juba täitsa tuntav. Pärast koolitunde ja ka vahetundide ajal astutakse ikka siia sisse.

Mõni teeb siin raamatuid uurides kojusõiduaega parajaks, nii õpetajad kui ka lasteaiakasvatajad käivad tunniks vajalikke raamatuid välja valimas.

“Mul endalgi on praegu huvitav ja hea ülevaade. Enne ei paistnud raamatud lihtsalt välja, nüüd on kõik paremini nähtaval,” rõõmustab Silvi Tenno.

Pikknurme külje alt peaaegu Aiduni

Lustivere raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad nii Tõrenurme, Neanurme, Kaliküla, Pudivere kui ka teiselt poolt Sulustvere, Kaavere küla jne. Ümbruskonna rahvas on harjunud, et raamatukogu uksed on lahti juba hommikul kella üheksast.

Nii ei ole ka uues asupaigas mõtet lahtiolekuaega muuta. Kes tuleb Lustiverre lapsi lasteaeda tooma, poodi või muid asju ajama, käib üksiti ka raamatukogus ära.

Tõsi küll, ühendus on kaugemate kantidega üpris kehvaks muutunud, sest enam ju töörahvast organiseeritult keskusse ei tooda. Põhilugejad on aga sellele vaatamata suuremalt jaolt samad ning raamatukogutöötajale enam-vähem teada, mida keegi lugeda soovib, kes lugemisvara ise otsida eelistab või kes soovitust tahab. On ju Silvi Tenno olnud Lustivere raamatukogus ametis juba alates 1970. aastast.

Uued ruumid meelitavad arvatavasti lugejaid juurdegi. Et aga raamatukogu ruumid on nüüd kindlalt paigas, paigaldatakse loodetavasti sinna ka arvuti. Tänavu on tulnud kolida juba kahel korral: kõigepealt kauaaegsest asupaigast lossi kõrvalt üheksaks kuuks kultuurimaja saali ja sealt juba praegustesse ruumidesse.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus