Lustivere noored soovivad kodukandi elu edendada

Kokku tulnud kümnest 17?25-aastasest noorest seitse olid poisid. See lubab loota, et tulevates ettevõtmisteski on ehk mehelikul sõnal ka rohkem kaalu.

Seekord kutsus ümbruskonna noored kokku Lustivere koolis huvijuhina töötav Mari-Liis Palu, kes ühtlasi osaleb Eesti Külaliikumise Kodukant korraldatud projektikoolitusel “Ettevõtlikud noored külades”.

Koos arutleti selle üle, missuguseid võimalusi on ümbruskonnas noortel vaba aja sisukamaks veetmiseks ning mida annaks ühiselt ära teha selleks, et kodukandis elu huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Leiti, et just noored ise peaksid rohkem initsiatiivi üles näitama, et ümbruskonna elu elamisväärsemaks saaks. Siis jääks ehk tulevikus ka rohkem noori elama oma kodupaika.

Avaldati arvamust, et esialgu tuleks korda teha Lustivere keskuses terviserada, jalgpalliväljak, tehisjärve ümbrus, bussijaam ja korvpalliplats. Edaspidi võiksid juurde tekkida tenniseväljak ja võib-olla ka bowlingurada. Olemasolevate objektide korrastamisel ja uute rajamisel on noored valmis oma käed külge lööma, samuti osalema küla heakorratalgutel.

Tulevikus soovitakse sõprussidemeid arendama asuda ka mõnede teiste noorteühendustega. Loodetavasti suudetakse edaspidi luua ka oma kokkusaamiskoht või noortetuba. Seni aga otsustati hakata regulaarselt koos käima Lustivere kultuurimajas. Esimese kohalike noorte ühisüritusena korraldatakse täna kultuurimajas disko.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus