Lustivere koolis selgitati parimaid muinasjutuvestjaid

Üks võistlustest kujutas lavastuse koostamisest Anderseni muinasjuttude põhjal. Kaks parimad lavastust – üks nooremate, teine vanemate klasside arvestuses – kantakse ette eeloleval reedel perepäevapeol. Sellel traditsiooniks saanud peol esinevad nii lapsed kui ka lastevanemad.

Anderseni sünniaastapäeva nädalasse kuulus ka pannkoogipäev. Enne, kui asuti aga pannkooke sööma, joonistati ette loetud muinasjutu põhjal illustratsioone. Siis oli kord muinasjutuvestjate käes, mil igast vanema astme klassist üks õpilane oli valitud mõnd muinasjuttu jutustama. Parimateks osutusid Mailis Timusk VI -VII klassist ning Velja Andruse VIII – IX klassist.

Nädalasse mahtusid veel viktoriin, intervjuud Lustiverega seotud inimestega ja mitmesugused mängud nagu sõnaketi moodustamine jne.

Et on käimas klassidevaheline võistlus koolis korraldatud ürituste põhjal, siis õnnestus igal klassil ühtlasi oma punktidekogu täiendada seekord just niipalju, kuidas ja kui hästi erinevates ettevõtmistes kaasa löödi.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus