Lossikompleksi asutused ühe “mütsi” alla?

 

Linna arengukava teemal arutledes tekkis Põltsamaa linnavolikogu istungil mõttevahetus selle üle, kas üldse ja millal peaksid Põltsamaa lossikompleksis tegutsevad asutused ühtse juhtimise alla koonduma. Otsustati, et teema jääb arengukavasse alles vaatamata sellele, et seda tänavu teoks teha ei suudeta.

Põltsamaa linnavolikogu liige Markus Haamer küsis, mida teha juhul, kui sellel aastal lossikompleksis tegutsevaid asutusi ühendada ei suudeta. Tema sõnul on olnud kõne all ka Sõpruse park lossikompleksiga ühtse haldamise alla tuua. Samas tõdes Haamer, et kiirustades head tulemust ei saavuta ja kõik asutused peaksid tõesti ka ise ühtse juhtimise alla minna soovima.

Linnavolikogu liige Terje Trei lausus, et kindlasti ei tasu sellist otsust hakata kiirustades langetama põhjusel, et muuseumis hoiul olevate teatud esemete vastu on huvi tundnud riik ja et need võidakse riigi omandisse üle võtta. Trei kinnitas, et need esemed jäävad ka edaspidi Põltsamaa muuseumi ning tegelikult muutub vaid nende omanik.

Linnavolikogu liige Helje Tamme lisas, et kiirustades ei ole mõistlik lossikompleksis tegutsevaid asutusi liita ja pidas seetõttu vajalikuks see punkt arengukavast välja jätta. Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Andres Vään lausus, et kui lossikompleksis tegutsevate asutuste liitmise teema praegu arengukavast välja jätta ja edasi lükata, avastatakse ehk aasta pärast uuesti, et ikka ei olda veel selle plaani täideviimiseks valmis.

Trei, kes on ühtlasi ka sihtasutuse Põltsamaa Lossiarendus juhataja, juhtis volikogu liikmete tähelepanu sellele, et Põltsamaa loss on Euroopa Liidu linnuste programmi lülitatud prioriteetse objektina. Sellest programmist rahastatakse ajaloolisi objekte aastatel 2014-2018.

Linnavolikogu liige Toivo Kroon tõi näite, et kui eelmiste kohalike valimiste käigus oleksid liitunud Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald, oleks sellest tekkinud sünergia. Kroon oli seisukohal, et samasugune sünergia tekiks ka siis, kui liidetakse Põltsamaa lossikompleksis tegutsevad asutused. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Margi Eini sõnul käis ta tutvumas Rakvere linnuse tegevusega. Seal tegutsevad asutused on juba ühtse juhtimise alla ühendatud ja see on igati kasuks tulnud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus