Lõputu haldusreform Puurmanis

Sel nädalal toimub Puurmani piirkonnas halduspiiride muutmise küsimuses rahvaküsitlus. Eile alanud küsitluse käigus saavad Puurmani piirkonna asulate elanikud avaldada arvamust selle kohta, kas nad on nõus oma elukohajärgse aleviku või küla arvamisega Tartu valla koosseisu.
Eelmisel nädalal toimunud rahvakoosolekul Puurmani rahvamajas viibinud Tartu vallavanem Jarno Laur ja vallavolikogu esimees Vahur Poolak ei lubanud tuleviku osas Puurmanile midagi. Nad ei lubanud, et Puurmani asulat hakkavad jälle läbima Tartu ja Tallinna vahelised kaugliinibussid nagu kümme aastat tagasi. Nad ei andnud ka lubadust, et Puurmani mõisakool hakkab saama Tartu vallalt suuri rahasid soojustamiseks või remondiks. Ka ei tulnud lubadust, et Puurmani teenuskeskusesse tulevad ametnikud kohapeale tööle.
Tartu vallajuhid ei maalinud pilti Puurmani helgemast tulevikust Tartu valla koosseisus, sest
24. veebruaril alanud sõjaga Ukrainas on palju muutunud ka majanduselus. Vallapiiride muutmine ei lahenda inimeste probleeme, ei too töökohti maale ega anna paremat koolitoitu.
Kõige selle valguses tekib küsimus, kelle huvides ja milleks taotakse trummi, et Tartu vallas on parem elu ja tulevik kui Põltsamaa vallas. Inimesed peaksid justkui seadma oma sammud Tartu valda, et saada tööd, raha jne.
Haldusreform toimus viis aastat tagasi, osa valdu selle käigus ühines. Viis aastat hiljem tegeleme jälle vallapiiride muutmisega.

blog comments powered by Disqus