Lõpukontsert kümnelt noorelt muusikaõppurilt

“Nad kõik on olnud väga tublid ja nende antud kontsert oli ka eriliselt nauditav. Mõnelgi on plaan muusikat edasi õppima minna,” märkis kooli direktori kohusetäitja Kersti Varrak. Pärast diplomite kätteandmist veetsid päevakangelased koos vanemate ja õpetajatega oma koolis ühise õhtu.

Klaveri erialal lõpetasid Liis Haagen (õpetaja Sille Treiman), Reelika Kokla (õpetaja Signe Lang), Marika Pärn (õpetaja Jelena Golub) ning Aleksei Solovjov (õpetaja Margus Kask), flöödi erialal Kersti Varraku õpilased Herle Pius ja Kadi Lääne ning klarneti erialal Ago Niglas (õpetajad Birgit Matson ja Ain Valdmann). Akordioni eriala lõpudiplomid ulatati Margit Maanrele ja Maarja Mirkale (õpetaja Olga Tättar) ja Kristiina Naglale (õpetaja Eha Niglas).

Päevakooli kõrval muusikakooliõpingutega lõpulejõudmine nõuab suurt tahet, kohusetunnet ja pingutust. Seda enam, kui muusikakooli tuleb päev päeva kõrval käia kaugemalt. Tänavuste lõpetanute hulgas oli nii neid, kes elavad Jõgeva linnas, kui ka Palamuse, Torma, Puurmani ja Jõgeva vallast kooliskäijaid. Sellel tähtsal päeval oli omakandi noori tulnud õnnitlema Torma vallavanem Riina Kull, Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev ning Mare Maalma Jõgeva vallavalitsusest.

Ülejäänud muusikaõppurite õppeaasta lõpeb 1. juunil ning samal päeval toimub ka kooli juures tegutseva laulu- ja mängukooli kontsert. Kahel järgmisel päeval on sisseastumiskatsed uutele kooliastujatele. Eeloleval esmaspäeval, 24. mail õnnitletakse aga kooli saalis 75. sünnipäeva puhul kooli esimest ja kauaaegset direktorit Elvi Kotkast.

                                                                                                                                                       VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus