Loosungitest tegudeni on pikk tee

Parteid reklaamivad ainult lubadusi, konkreetsetest tegudest lubaduste täitmiseni on juttu palju vähem. Milliseid Jõgevamaal kandideerijaid olete kuulnud rääkimas sellest, kuidas nad oma lubadused kavatsevad täita?

Suurem palk ei teki iseenesest. Peame tegutsema selles suunas, et ühe tunni töötatud aja kohta teenime võimalikult suuremat lisaväärtust. Mida rohkem lisaväärtust teenime, seda rohkem saame nautida vaba aega.

Palkade liiga kiire tõus võib viia selleni, et mõnedki senised ettevõtted on sunnitud oma tootmise sulgema ja odavama tööjõuga piirkonda viima. Kas see tähendab, et välismaal töötavate eestlaste osakaal suureneb veelgi enam? Kindel on see, et Hiinas ja Indoneesias leidub alati keegi, kes Eesti töötajatest odavamalt asju valmistab. Eesti tulevik ei saa olla allhankes, kuna sobime ainult selliste asjade allhankeks, mida on kallis odava tööjõuga riikidest sihtturgudele transportida. Ettevõtjad peaksid olema piisavalt leidlikud, et pakkuda suurema lisaväärtusega tooteid ja teenuseid. Eesti ettevõtete efektiivsus on siiani 2 korda madalam kui Soomes, seega peame pöörama rohkem tähelepanu efektiivsuse tõstmisele, mis omakorda loob ka võimaluse palkade tõstmiseks.

Uuenduslikud tooted ja teenused on need, mille abil väikese Eesti ettevõtetel on võimalik maksta töötajatele kõrgemat palka. Samas ei ole Eesti innovaatilisus sugugi kiita. Innovatsioonipoliitika Katselabori poolt aadressil www.innolabor.net kogutud informatsiooni alusel on näha, et Eesti on uuenduslikkuse osas Euroopas pigem positsiooni kaotamas. Peamiseks probleemiks on see, et meile ei meeldi oma leiutisi patentidega kaitsta. Samuti on erasektori investeering teadus- ja arendustegevusse limiteeritud ja koostöö teadusasutustega vähene.

Uuenduslikud ideed ei teki tühja koha peale ? mida julgemalt mõtleme ning mida loovamad oleme, seda suurem tõenäosus on teha midagi tõeliselt originaalselt ? olgu see siis kadakapuust mööbel või seiklusturismi pakett. Näiteks Hollandis on väikeettevõtjate käsutuses riigi poolt välja lastud innovatsiooniosakud, mille eest nad saavad nii kodu- kui ka välismaistelt teadusasutustelt mitmesugust tootearenduseks vajalikku informatsiooni soetada. Mitmel pool maailmas toetatakse uuenduslikesse ettevõtetesse tehtud investeeringuid riigipoolsete garantiiskeemide abil. See on mõistlik, kuna võrreldes lihtsalt raha jagamisega ettevõtetele vähendab see korruptsiooniohtu.

Usun, et heade loovate mõtete abi kasutades saavad ka Jõgevamaa ettevõtjad välja mõelda uuenduslikke tooteid/teenuseid, mille abil saaksime teenida tänasest rohkem lisaväärtust.

Teadmistepõhine majandus suurendab ka võimalust teha paremini tasustatavat tööd Jõgevamaal ? ebavõrdsus erinevate riigi regioonide vahel ei ole enam nii suur, kuna head ideed tekivad seal, kus on loovad inimesed, mitte pealinnas, kus võim ja raha.

Aga milliseid tegusid kavatsevad korda saata Eesti parteid, et me ka kunagi suurepäraste eesmärkideni jõuaksime? Innovatsioonipoliitika katselabori veebileheküljel oleme avaldanud Eesti parteide vastused küsimustele, mis puudutavad nende nägemust Eesti tulevikust ja sellest, kuidas saaksime rohkem toetada uuenduslikku mõtlemist. Selleks, et elavdada diskussiooni, ootame ka kõiki saarlasi Eesti tuleviku teemadel oma arvamust avaldama. Ja mis veelgi tähtsam ? tegema otsuseid mitte ainult loosungite, vaid ka plaanitavate tegude põhjal.

EERO ELENURM,
Innovatsioonipoliitika katselabori projektijuht

blog comments powered by Disqus