Loomisel on Herbert Kuurme nimeline stipendium

Endel Reinpõld saatis hiljaaegu ajalehele Eesti Kirik Ameerika põltsamaalaste nimel kirja, kus ta kirjeldas seda, kuidas kodust kaugel on mõeldud praost emeeritus Herbert Kuurme mälestuse jäädvustamisele ning avaldatud soovi asutada temanimeline stipendium. Stipendiumi asutamise algatamisest kõneleb Endel Reinpõld nii: ?Kuna siinses ümbruses elab vaid 11 Põltsamaalt pärit peret, tundus ettevõte võimatuna. Veidi hiljem sain informatsiooni Tartu Kultuurkapitali juhatajalt Ülle Koppelilt, et nende vahendusel on see siiski võimalik. Et saada selles küsimuses tõhusamat ja kiiremat abi, siis pöördume kõigi kaasmaalaste poole üleskutsega ettevõtmises kaasa lüüa. Annetused saadame siit Eesti Abistamiskomitee kaudu Tartu Kultuurkapitalile, kes need kannab üle nimelisse stipendiumifondi.? Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, kes varem töötas Põltsamaa linnavalitsuses haridus- ja kultuurinõunikuna, leiab, et ettepanek on igati õige ja teretulnud ning lubab omalt poolt selle teostamiseks igati kaasa aidata. “Mõte on alles väga värske ja midagi konkreetsemat öelda ei saa. Algatus on kindlasti väga tänuväärne. Meie sooviksime aga, et fondi asutaksid siiski Herbert Kuurme abikaasa ja lapsed. Pikemalt loe homsest Vooremaast. VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus