Loomisel on Herbert Kuurme nimeline stipendium

Endel Reinpõld saatis hiljaaegu ajalehele Eesti Kirik Ameerika põltsamaalaste nimel kirja, kus ta kirjeldas seda, kuidas kodust kaugel on mõeldud praost emeeritus Herbert Kuurme mälestuse jäädvustamisele ning avaldatud soovi asutada temanimeline stipendium.

Mõte on väga värske

Stipendiumi asutamise algatamisest kõneleb Endel Reinpõld nii: ?Kuna siinses ümbruses elab vaid 11 Põltsamaalt pärit peret, tundus ettevõte võimatuna. Veidi hiljem sain informatsiooni Tartu Kultuurkapitali juhatajalt Ülle Koppelilt, et nende vahendusel on see siiski võimalik. Et saada selles küsimuses tõhusamat ja kiiremat abi, siis pöördume kõigi kaasmaalaste poole üleskutsega ettevõtmises kaasa lüüa. Annetused saadame siit Eesti Abistamiskomitee kaudu Tartu Kultuurkapitalile, kes need kannab üle nimelisse stipendiumifondi.?

Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, kes varem töötas Põltsamaa linnavalitsuses haridus- ja kultuurinõunikuna, leiab, et ettepanek on igati õige ja teretulnud ning lubab omalt poolt selle teostamiseks igati kaasa aidata. “Mõte on alles väga värske ja midagi konkreetsemat öelda ei saa. Algatus on kindlasti väga tänuväärne. Meie sooviksime aga, et fondi asutaksid siiski Herbert Kuurme abikaasa ja lapsed. Nemad ei ole veel jõudnud oma sõna öelda. Et jõulud ja aastalõpp on ligidal, siis sellel aastal pole enam midagi ette võtta võimalik, aga järgmise aasta alguses saame juba asju edasi ajama hakata,” lubab Ülle Koppel.

Lahtine on Ülle Koppeli sõnul ka see, kellele tulevane stipendium võiks suunatud olla. Ameerika põltsamaalaste arvates võiks seda välja hakata andma usuteaduskonna üliõpilastele, kellel on raskusi õppekulude tasumisega. Kodu-Eestis arvatakse aga, et pigem vääriksid seda Herbert Kuurme sarnased kirikuõpetajad, kes oleksid, nagu tema seda olla oskas ? rahvale eriliselt lähedased ja omased.

Vaimuelu rikastaja

Herbert Kuurmet võib kahtlemata pidada rahva vaimuelu rikastajaks mitte ainult Põltsamaa ümbruses, vaid kogu Eestimaal. Tema töövõime ja tarkus olid imetlusväärsed ning oma rahuliku ja lepitava loomusega suutis ta ääretult palju korda saata. Põltsamaa kogudust teenis Herbert Kuurme üle kuuekümne aasta ja tundis selle kandi peresid põlvkondade kaupa. Aastaid täitis ta ka Viljandimaa praosti kohustusi, oli dotsendina õppejõuks Usuteaduse Instituudis jne.

Herbert Kuurme sündis 13. juulil 1911. aastal. Tänavu varakevadel, 16. aprillil lahkus legendaarne kirikuõpetaja igavikuteele. Tema pikas ja ilusas elus oli hingeharimise kõrval kahtlemata unustamatu tegu seista hea selle eest, et ehitataks uuesti üles sõjas hävinud Põltsamaa kirik, ärgitada seda ettevõtmist isikliku eeskujuga. Elu lõpuaastatel kokku pandud kaheosaline raamat “Pildikesi Põltsamaa ajaloost” on aga väärtuslik lugemisvara praegustele ja tulevastele põlvedele.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus