Looduskaitsjad korrastasid koos kohalikega Saadjärve ümbrust

Esimese ühisüritusena puhastasime eelmisel laupäeval Saadjärve ümbrust olmejäätmetest ning libalõkkekohtadest.

Kogunesime Äksis LKK Jõgeva-Tartu regiooni kontori juures. Enne töödega alustamist panime paika ka päevakava, ja kuniks kogunesime, sai vaadatud kontoris asuvaid ekspositsioone ja  selgitatud, et need ruumid on külastajatele alati avatud, peab ainult enne telefonitsi kokku leppima.

Jagasime välja prügikotid ja töökindad. Koostööpartneri ? Saadjärve Paadisõitjate Seltsingu ? poolt oli korraldatud Saadjärvel puhastustööd kolme paadiga ning teised selleks päevaks kokku tulnud LKK Jõgeva-Tartu regiooni töötajad ja seltsingulised asusid puhastama järve ümbrust. Meiega ühines ka TV3 saate Tasakaal võttegrupp.

Suurem risu sai koristatud

Olulisemad kohad, kus toimuvad risustamised, olid meile teada ning need said ka sellel päeval puhastatud. Ilm oli suurepärane. Esimene koostöös toimunud talgupäev oli väga meeldiv ja tulemusterikas. Ala sai koristatud, loodame, et kus on juba puhas, sinna ei tihata enam prahti loopida. Kuid me oleme jätkuvalt üheskoos valvsad!

Koostöö käib, kohalikud teavitavad meid, kui märkavad loodust kahjustavat ja ebaseaduslikku tegevust.

Et Vooremaa maastikukaitseala olulisteks väärtusteks on voored ja pärandkultuurmaastik, kuhu jäävad ka kaunid ja maalilised järved, on oluline neid kaitsta.

Kahju, kui ei mõisteta, et pole võimalik ehitada veekogude äärde ja voortele, kus seadused keelavad seda teha ja puuduvad maakasutuse traditsioonid. Samuti tuleb arvestada, et kaunid vaated maastikule peavad jääma vabaks.

10 infotahvlit külastajatele

Muresid on, kuid praegu saame veel öelda, et Saadjärvega on kõik korras. Kuid kas  see on nii ka edaspidi? Kas ümberkaudne reostus mõjutab oluliselt Saadjärve vett, kas me igaüks oleme kõik selleks teinud, et reostust vähendada ja vältida?

Lõket tohib maastikukaitsealal teha ainult selleks ette valmistatud kohtades. Oleme paigaldanud Vooremaa maastikukaitsealale tänavu ka 10 infotahvlit, et teavitada külastajaid ala väärtustest ja sellel kehtivatest piirangutest.

EERIKA PURGEL,
LKK Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist

blog comments powered by Disqus