Looduskaitse selts on eeskujuks inimese ja looduse suhete kujundamisel

Eesti Looduskaitse Selts asutati 1966. aastal Jaan Eilarti algatusel. Seltsi püüe on viia ühiskonnani arusaam loodushoiust kui säästva arengu vältimatust eeldusest ning ühiskonna toimimise ja igaühe praktilise käitumise kohandamine selle arusaamaga.

Seltsi suurimaks kapitaliks on nelja aastakümnega omandatud kindel koht Eesti kultuuris ja inimeste teadvuses ning tema suurimaks väärtuseks on toimekas liikmeskond üle riigi ulatuvas osakondade võrgustikus. See tagab seltsile kindla legitiimsuse olemaks esinduslikuks partneriks nii riigi- ja erasektorile kui ka rahvusvahelises koostöös. Seltsil on jääv missioon – väärtustada rahvuslikku kultuuripärandit ja kodumaa loodust, olla eeskujuks ja tooniandjaks inimese ja looduse suhete kujundamisel, panna käed külge ja teha midagi ära. 

Kokkutulek vana traditsioon

Seltsil on algusajast peale tava korraldada iga juuli viimasel nädalavahetusel üleriigiline kokkutulek-konverents. Esmaeesmärk on vaadata üksteisele silma, rääkida mõttekaaslastega juttu ja nii kinnitada usku oma asja mõttekusse.

Teisene on hariduslik-teavituslik osa, mis on pühendatud mingile laiemat kõlapinda omavale aktuaalsele loodushoiuvaldkonnale, mida käsitletakse konkreetses paikkonnas ning seoses rahvuslike kultuuriväärtustega. Tänavuse teema valiku tingis majandustegevuse tugevnev surve karstialadele, mille juures ei taheta arvestada kohalikke iseärasusi. Põltsamaa ümbrus on hea koht saada usaldusväärset teavet kohapeal ja otse esmaallikailt. Veel on hea võimalus selgitada ja propageerida suurele hulgale inimestele Euroopa Liidu ja Eesti ametlikku keskkonnapoliitikat.

Osavõtjad on tarmukamad seltsi liikmed ja loodusehuvilised. Nad viivad teadmisi väga paljudele inimestele üle Eesti ja innustavad neid tegudele oma kodukoha loodus- ja kultuuriväärtuste teadlikul kaitsmisel ja hooldamisel.  

Sõpruse pargi 35. aastapäev

Ühtlasi tähistame kokkutulekuga küll meie seltsi algatatud, aga Ants Paju rajatud ja arendatud Sõpruse pargi 35. aastapäeva. Avame mälestuskivi Jaan Eilartile ja tähistame hulga Eestile oluliste inimeste istutatud puid.

Jaan Eilart saanuks just jaanipäeval 75. Kahjuks lahkus ta meie hulgast ülemöödunud aasta mais. Kokkutuleku käigus saab Jaan Eilart väärilise mälestuskivi. Ta oli aateline looduskaitsja, taimegeograaf, maastikuökoloog, kultuuriloolane ja särav publitsist. Ta pärandas meile mõistmise looduse, inimese ja kultuuri ühtsusest, tõstes looduskaitse kultuurinähtuse seisusesse. Jaan Kaplinski on tema kohta tabavalt kirjutanud: “Eestis on vähe inimesi, kes raskel ja keerulisel Nõukogude ajal suutsid nii palju teha meie rahvuskultuuri hoidmiseks, inimeste teadlikkuse tõstmiseks oma maast, ajaloost ja kultuurist. Jaan Eilart kuulub kahtlemata Eesti suurmeeste ritta koos selliste inimestega nagu Jakob Hurt, Villem Reimann ja Jaan Tõnisson”.

Seltsi kokkutulekuid kui kõigile arusaadavalt looduse- ja kultuurisõbralikke üritusi on alati soosinud kohalik rahvas ja võimud. Siinjuures tahaksingi tänada heatahtliku toetuse eest Põltsamaa valla- ja linnavalitsusi, Põltsamaa Sõpruse Pargi Sihtasutust, kõiki, kes korraldamisel appi tulevad.

Kõik head loodusehuvilised on kokkutulekule oodatud.

JUHAN TELGMAA,

Eesti Looduskaitse Seltsi esimees

blog comments powered by Disqus