Lisaeelarve võiks motiveerida tegema investeeringuid

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on lisaeelarve eesmärk motiveerida omavalitsusi tegema lisainvesteeringuid.


Kokk ütles, et majanduskriisi mõjude leevendamisel on oluline roll riigil koostöös kohalike omavalitsustega. „Kriisijärgselt lükkavad inimesed ja eraettevõtted edasi varem planeeritud investeeringuid. Olukorras, kus mitu ettevõtlussektorit on kokku kukkumas, ei tohi riik ega omavalitsus selleks aastaks plaanituid investeeringuid ära jätta. Lisaeelarve peaks motiveerima kohalike omavalitsusi tooma varasemasse aega need investeeringud, mida on varem rahapuuduse tõttu edasi lükatud.“
„Kui mõni omavalitsus jätab selle aasta investeeringud tegemata, ei tohiks sellele omavalitusele eraldada lisaeelarves vahendeid uute investeeringute tegemiseks. Eesmärk on kasvatada investeeringute hulka, et toetada ettevõtlust, mitte vahetada üht investeeringut teise vastu,“ ütles Kokk.
Samas tuletas Kokk meelde, et majanduspaketi vastuvõtmise järel ei tohi kellelgi tekkida tunnet, et nüüd on kätte jõudnud jõuluaeg, kus kõigile jagatakse heldelt raha. „Peame säilitama vastutustundliku meele ja paindlikkuse. Alati on risk, et lisatoetusi ja -vahendeid võidakse kuritarvitada. Seetõttu on vaja põhjalikult üle vaadata taotlemise tingimused ja kontrollida nende täitmist. Selle eest peab vastutama kogu avalik sektor ning kõikide meetmete rakendused peavad saama terve valitsuse, mitte üksiku ministri heakskiidu.“

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus