Linn ei nõustunud osalust soojafirmale müüma

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil esitati volikogule eelnõu, kus tehti ettepanek võõrandada otsustuskorras Põltsamaa linna osalus soojusenergiat tootvas ettevõttes AS Fortum Termest. Osaluse müügist saadav raha plaanitakse eelnõu kohaselt kasutada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tänava hoone katuse ja lasteaia Tõruke katuse remondiks.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul ei ole Põltsamaa linnale kuuluv osalus sellises suurusjärgus, mis annaks linnale AS-i Fortum Termest üldkoosolekul arvestatava sõnaõiguse ja sellise osaluse omamine soojusettevõttes pole ka linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalik. 

AS Fortum Termest tegi linnale ettepaneku, et firma ostab  linnale kuuluva osaluse 1 095000 krooni eest välja ja  pakkumine kehtib käesoleva aasta lõpuni. Selline hind on praegu linnale kuuluvate aktsiate turuväärtusest oluliselt kõrgem. Ettepaneku on 12. oktoobril heaks kiitnud  AS Fortum Termest nõukogu. Vähemalt käesoleval aastal soojafirma aktsiate hinna suhtes kauplemisvõimalust ei näe.

Maimu Kelderi sõnul kuulub Põltsamaa linnale hetkel  2739 AS Fortum Termest aktsiat, mille praegune turuväärtus on 273 900 krooni. Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on AS Fortum Termest  teinud Põltsamaa linnale mitmel korral  ettepaneku oma osalus soojusettevõttele ära müüa. Käesoleva aasta kevadel tõusis osaluse müük uuesti päevakorrale ning Jaan Aiaots palus soojafirmal konkreetse pakkumise teha. Jaan Aiaotsa sõnul polnud varem mõtet osalust ära müüa, sest linnal puudus selleks pakiline vajadus. Nüüd vajavad lasteaia ja koolihoone katused hädasti remonti. Katuste remondiks on võetud ka hinnapakkumised. Lasteaia Tõruke katuse uuendamine läheks selle kohaselt maksma 850 000 krooni.

Linnavolikogu liikme Toivo Krooni sõnul ei toiminud linnavalitsus õigesti, kui ütles välja oma osaluse suuruse soojusettevõttes. Niisuguse sõnumi väljasaatmine olukorras, kus tegelikku ehitushanget ei ole tehtud, on tema arvates vale samm. Maimu Kelderi sõnul on rahandusministeerium koostamas objektide nimekirja energiasäästu tõhustamiseks CO2 kvoodi müügist laekuvate summade piires. Üks objekt selles nimekirjas on ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tänava hoone.

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Andres Vään lausus, et nende komisjon otsustas linnavalitsuse ettepanekut mitte toetada. Andres Vääni sõnul kerkib küsimus, kust on võetud majandusnõuniku poolt välja öeldud linna osaluse maksumus. Teisalt pole Andres Vääni arvates selge, kas linnavolikogul on üldse õigus osalus otsustuskorras võõrandada ning kolmandaks pole tehtud osaluse müüki puudutavat analüüsi. Vääni sõnul on AS Fortum Termest aktsiad Põltsamaa linna 2009. aasta majandusaruandes deklareeritud kui pikaajaline finantsinvesteering, mida linnal pole plaanis käesoleval aastal müüa. Sellisele tehingule peaks Andres Vääni sõnul lisama ka audiitorhinnangu. Samuti pole arengu- ja ettevõtluskomisjoni juhi sõnul kusagil välja toodud, kuidas praegune aktsiate hind on kujunenud. Eksperthinnangu põhjal on Fortum Termesti  pakutud hind sisuliselt võrdne ettevõtte likvideerimisväärtusega, aga Andres Vääni sõnul ei hinnata tegutseva ettevõtte aktsiate müügiväärtust sel moel.

„Mingil juhul ei tohi segi ajada aktsiate nimiväärtust ja turuväärtust,” toonitas Andres Vään. Samas on AS Fortum Termest emafirma noteeritud Helsingi börsil ja see annab aimu varade turuväärtusest, mille alusel oleks aktsia hind praegu pakutavast 206 protsenti kõrgem. Kogu tegutsemisperioodi vältel ei ole AS Fortum Termest maksnud osanikele dividende, samal ajal seisab soojusettevõtte bilansis  198 miljonit krooni jaotamata kasumit. Selliselt meelitatakse Andres Vääni sõnul osanikke oma osalusest põhjendamatult madala hinna eest loobuma. Pärast istungi vaheaega teatas volikogu liige Helje Tamme, et tema teeb ettepaneku suunata linna osaluse võõrandamise  eelnõu teisele lugemisele. Nii ka otsustati.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus