Liikluses toimuv on kõigi liiklejate ühine mure

Politsei on otsinud ja otsib edaspidigi võimalusi ja lahendusi, kuidas liiklust nii kontrollida, et see ka reaalseid positiivseid tulemusi annaks. Liiklusturvalisuse tagamiseks on suhteliselt raske midagi uut ja eelnevalt läbiproovitust täiesti erinevat välja mõelda. Lõuna prefektuur on sel kevadel välja tulnud selliste uudsete võtetega nagu avalik kiirusemõõtmine ja liiklusliin. Neist esimese eesmärgiks on rahustada liiklust ning vähendada autode reaalset kiirust, teisega soovime kaasata liikluskontrolli ka liiklejaid endid. Mõlemal juhul kutsume liiklejaid üles üksteisemõistmisele, üksteisega arvestamisele, samuti koostööle politseiga.

Ei muutu üleöö

Raske on oodata käitumisharjumuste muutumist üleöö, kuid hoolimatust nii enese kui teiste suhtes kohtab praegu veel liigagi palju. Sest mille muuga seletada avaliku kiirusemõõtmise alas toime pandud liiklusrikkumisi, mida kahe kuu jooksul on ette tulnud umbes 80, neist lõviosa kiiruseületamised? Või kuidas mõista inimesi, kes julgevad avalikult kuulutada oma üleolekut seadustest, solvata seadust kaitsvaid politseinikke ning potentsiaalsete mõrtsukatena veel sellega uhkeldada?

Meie politseinikena ei taha liiklusharjumusi ainult karistamisega parandada, vaid soovime, et kõik liiklejad oleksid ise osalised parema liikluskultuuri saavutamisel ning seeläbi liiklusõnnetuste arvu vähendamisel. Meie käivitatud liiklusliini mõte on selles, et iga liikleja saaks välja öelda, mis talle liikluses ei meeldi. Nii loome dialoogi, mis võimaldab politseil saada tagasisidet, mis, kus ja millal liikluses kedagi häirib ning selle tulemusena oma tegevust veel paremini korraldada.

Egoistidele pole liikluses kohta

Oma kolmenädalase ajaloo jooksul on liiklusliin numbril 14 900 vastu võtnud enam kui kolmsada kõnet. Tänu neile on roolist kõrvaldatud viis joobes juhti. Üle saja liikleja on saanud politseilt sõnumi, et tema sõidukit on nähtud kas ohtlikku manöövrit tegemas või liigselt kihutamas. Peaaegu kõik neist on vabandanud ning lubanud edaspidi viisakamalt liigelda. Üks autojuht teatas iseenda kiiruseületamisest, põhjuseks see, et sai just teada kodus süttinud tulekahjust.

Liiklusliini positiivne vastuvõtt ja selle aktiivne kasutamine näitab, et inimesed ei ole liikluses toimuva suhtes ükskõiksed. See annab lootust, et ühiste jõupingutuste tulemusena võime hetkel valitsevat liiklusolukorda muuta. Meil ei ole aga palju aega oodata, sest inimesed saavad raskeid vigastusi ja hukkuvad meie teedel juba täna. Liikluses ei ole kohta egoistidele – seepärast kutsun kõiki liiklejaid üles oma kaasliiklejatega arvestama ning nendesse hoolivamalt suhtuma!

Soovin kõigile ilusat suve!

AIVAR OTSALT,
Lõuna politseiprefekt

blog comments powered by Disqus