Liidud kas põhimõtete või kodupaiga järgi

Kohaliku poliitika tähelepanelikum vaatlemine tekitab hämmingut. Kui ise asja sees ei askelda ja täpselt ei tea, milline vorst millise vastu käib, on kõrvalt vaadata imelik. See vaatab vastu ka meie tänases vahevalimiste loos.


Suurem osa Mustvee volikogu liikmetest kandideeris volikokku sooviga seista kindlalt just oma väikese kogukonna eest. Mis on iseenesest õige asi. Aga tasand on ju teine ja selleks, et ükskõik mis ettevõtmisega edu saavutada, on vaja kokku leppida. Põhimõtteliselt teeb igaüks sammu tagasi või lepitakse omavahel kokku, mis järjekorras suuremaid asju tehakse.

Aga kes kellega kokku lepib? Kui volikokku kandideerivad parteiliikmed nii oma partei nimekirjas kui ka valimisliidus ning eesmärke on püstitatud pigem piirkondi kui maailmavaateid pidi?

Siis tulebki välja, et loeme koalitsioonidest, mis justkui käiks põhimõtteid pidi, aga tegelikult panevad ühe partei mehed omavahel koosolekulaua taga või kõrval sarved kokku. Koalitsiooni teevad erinevates seltskondades üksteise vastu kandideerinud parteilased. Tulemus on loogiline, aga valijale oleks võinud seda valimiste eel öelda.

Et Mustvees olude sunnil ei ole enam kuigi palju traditsiooniliselt valimistest sõltuvaid ametikohti, ei saa ka nende järgi jõujoontest midagi arvata. Abivallavanema ametikoht on uue, suure Mustvee valla algusest saadik ja vallavanema koht pärast esimese sotsiaaldemokraadist vallavanema umbusaldamist, täidetud konkursi korras. Seega ainuke ametikoht, mis volikogu kokkulepetest sõltub, volikogu esimehe oma, on opositsiooni (?) käes.

blog comments powered by Disqus