Ligi 300 noort läks malevasse tööle

20.?29. juulini korraldab Lõuna Politseiprefektuur selle suve viimase õpilasmaleva vahetuse, milles saavad töötada ja vaba aega sisustada umbes 260 14?18-aastast noort. Rühmad asuvad tööle Tartus, Alatskivil, Kõrvekülas, Kuustes, Nõos, Puhjas ja Elvas ning üks rühm Valgas ja teine Jõgevamaal Tabiveres.

Noored osalevad põhiliselt kohalike omavalitsuste korraldatud haljastustöödel. Seekordseteks koostööpartneriteks on AS Sangla Turvas, Juhani puukool, RMK, raadio Tartu FM ning malevlaste kokkutuleku auhinnad on välja pannud JYSK ja Clipson. Osalejaile makstakse ajatöö eest ja töötatakse neli tundi päevas. Ülejäänud osa ajast kulub noorte tööhõivealaste teadmiste täiendamiseks, sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja kokkutuleku isetegevusliku kava ettevalmistamiseks.

Lõuna Politseiprefektuuri preventsioonitalituse spetsialisti Ly Brikkeli sõnul on taolised laagrid olulised, sest aitavad noortel näiteks leida motivatsiooni töötamiseks ja oma vaba aja iseseisvaks sisustamiseks. ?Töötubades arutletakse edasiste kutsevalikuvõimaluste üle ning arendatakse meeskonnatöö oskusi,? ütles Brikkel.

Rühmas on keskmiselt 30 liiget, kuid populaarsemates rühmades nagu näiteks Alatskivi, Valga ja Elva rühm, on laagrilisi rohkem. Töömalevas osalejaid innustavad ja toetavad staa?ikamatest malevlastest noorteliidrid ning kasvataja ja rühma komandör. Kuustes tegutseb ka rahvusvaheline rühm, kuhu kuulub 13 eesti ja 17 välismaist noort.

Malev lõppeb 28.?29. juulil Alatskivil toimuva keskajateemalise malevakokkutulekuga.

Lõuna prefektuur on malevaid korraldanud juba 2002. aastast. Eelmine malev lõppes 19. juulil.

LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR

blog comments powered by Disqus